sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Minister Weerwind past wetsvoorstel aan om grondrechten te waarborgen

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming zet de volgende stap in het wijzigen van de Penitentiaire beginselenwet. Hij heeft zijn wijzigingsvoorstel naar de Raad van State gestuurd voor advies, een vereiste tussenstap voordat hij de wijzigingen indient bij de Tweede Kamer. Deze aanpassing is nodig omdat de Tweede Kamer amendementen heeft aangenomen die onder andere mogelijk maken dat gesprekken tussen advocaten en …

Lees verder »

Hoe gebruik je AI om patronen in crimineel gedrag te herkennen?

Crimineel gedrag bevat, net als alle gedragsvormen, herkenbare patronen. De uitdaging is echter om deze patronen te herkennen. AI-systemen zijn veel beter in staat om deze patronen te herkennen en daarmee om criminaliteit op te sporen en bestrijden. Selmar Smit, Head of Science & Technology bij TNO en hoofdrolspeler in het populaire programma HUNTED, vertelt meer over de mogelijkheden en …

Lees verder »

🎧Podcast: Samenwerking voor de veiligheid van jongeren op school en in de straat

Beluister de podcast met Hans Jansen, Directeur Stichting Aanpak Straat- & Schoolveiligheid (SASS). Hans deelt hierin zijn visie over deze thema’s: Stichting straat- en schoolveiligheid voor jongeren De samenwerking met straatcoaches De aanpak van schoolveiligheid in het basisonderwijs, voorgezetonderwijs en mbo’s Toekomstperspectief van de stichting Save the date! Op 20 maart 2025 is de nieuwe (3e) editie van het congres …

Lees verder »

Hoe kun je de energietransitie versnellen door netbewust laden?

Mobiliteit en de energietransitie gaan hand in hand. Netbewust laden is bijvoorbeeld een belangrijke stap om het elektriciteitsnet te ontzien. Lennart Verheijen, implementatiemanager netbewust laden bij Krachtwerk, verzorgt trainingen over elektrisch vervoer. Hiermee wil hij mensen handvatten geven om bij te dragen aan de energietransitie, om deze zodoende te versnellen. Hij geeft graag antwoord op de vraag hoe netbewust laden …

Lees verder »

Toekomstvisie op publiek-private samenwerking voor digitaal veilig Nederland

De digitale dreiging voor Nederland is groot en verandert voortdurend. Het is daarom van essentieel belang dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun digitale weerbaarheid op orde hebben. Dat vergt intensievere, bredere en eenduidigere publiek-private samenwerking. Om daartoe te komen heeft het kabinet een toekomstvisie opgesteld voor een publiek-privaat Cyberweerbaarheidsnetwerk. De publiek-private samenwerking op het gebied van digitale veiligheid wordt …

Lees verder »

NZa: tariefnormen voor gewenste situatie in de zorg onmogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde onlangs een advies over een maatregel van de vorige regering. Het regeerakkoord van 2021 bevat namelijk een bezuiniging die de NZa moet realiseren door ‘normatieve elementen’ toe te voegen aan de tarieven die zij vaststelt. Dat is zo goed als onmogelijk, schrijft de NZa nu. Joris Rijken, advocaat in de zorg, vertelt meer. Tarieven van …

Lees verder »

Extreemrechtse memes: ondermijnend en lang niet altijd te herkennen

Extreemrechtse memes zijn nauwelijks strafbaar en ook online contentbeheer is moeilijk, dat concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in ‘Memes als online wapen: Fenomeenanalyse naar het gebruik van memes door extreemrechts’. Bedoelingen en effecten van extreemrechtse memes zijn moeilijk aan te tonen, maar ondertussen dragen ze wel bij aan de normalisering van extreemrechts gedachtegoed, (online) groeps- en identiteitsvorming …

Lees verder »

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je adviseert een toenemend aantal bestuurders in diverse rollen over meer en verschillende vraagstukken. Willem Bronkhorst, adviseur veiligheid, stelt dat kennisdeling enorm helpt om effectief invulling te geven aan de rol van beleidsmedewerker OOV. Vraagstukken voor de beleidsmedewerker OOV “Een gemiddelde onderneming heeft een aantal producten …

Lees verder »