sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’. De Tweede Kamerleden Dobbe en Van Nispen (beiden SP) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek …

Lees verder »

🎧 Podcast: Van de straat naar online – #politie_frans op TikTok

Beluister de podcast met Frans Luijten, social media regisseur bij de politie. Hij deelt hierin zijn visie over het thema: Van de straat naar online – #politie_frans op TikTok. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat zijn praktische tips in de online benadering van kinderen en jongeren? Hoe kun je een nieuwe doelgroep aanspreken en de echte wereld …

Lees verder »

Drie verschillende soorten maatregelen tegen ondermijningsrisico’s

Gemeentes kunnen met uiteenlopende ondermijningsrisico’s te maken krijgen. Een integrale aanpak is vereist om deze risico’s te mitigeren. Als je een goede informatiepositie hebt gerealiseerd, welke maatregelen kun je dan opnemen in het plan van aanpak? Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, deelt drie verschillende soorten maatregelen. Organisatorische, technische en personele maatregelen “Naast de verschillende fasen van …

Lees verder »

Meervoudige problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid

“De landelijke agenda zorg en veiligheid vraagt van iedere regio om in 2025 een integrale aanpak om kwetsbare inwoners de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. Mensen met complexe multiproblematiek vragen om een integrale domeinoverstijgende aanpak, waarbij zowel het zorg- als veiligheidsdomein samenkomen”, begint Frank van Summeren, Adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants. Hoe kan een productieve …

Lees verder »

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op het onderzoek naar criminele carrières van jongeren. Hij deelt hierin zijn visie over het thema: Het LinkedIn van de misdaad. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Hoe worden jongeren gerekruteerd voor georganiseerde criminaliteit? Welke risico- en beschermende factoren zijn bepalend voor doorgroei …

Lees verder »

Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde

Mensen die zich soeverein verklaren, keren zich af van de overheid en andere instituties. Hoewel ze veelal een open houding houden richting andere mensen hebben, verspreiden ze wel feitelijk onjuiste verhalen over de kwade intenties van de instituties. Dit gedrag kan op langere termijn de democratische rechtsorde ondermijnen. Een deel van de soevereinen wil zelf bepalen of wet- en regelgeving …

Lees verder »

Podcast over aansprakelijkheid bij veiligheid van gebouwen

Beluister de podcast van Fokko T. Oldenhuis, honorair hoogleraar Religie en Recht, Rijksuniversiteit Groningen. Fokko deelt zijn visie over het thema: Aansprakelijkheid bij veiligheid van gebouwen. In deze podcast geeft Fokko antwoord op vragen als: Wie is in welke situatie aansprakelijk voor de veiligheid van het gebouw; de aannemer, eigenaar of huurder/gebruiker? En wat houdt die aansprakelijkheid in? Wat is de …

Lees verder »

Wie is aansprakelijk voor gebreken in of aan een bedrijfsgebouw?

In dit artikel deelt Fokko T. Oldenhuis, Honorair Hoogleraar Religie en Recht, Rijksuniversiteit Groningen zijn visie over een tweetal rechterlijke uitspraken die van groot belang zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor het wel en wee binnen grote bedrijfsgebouwen. In de kern gaan die uitspraken over de vraag wie aansprakelijk is voor gebreken in of aan een bedrijfsgebouw. De wet legt …

Lees verder »

De drie pijlers van studentenwelzijn

“We zien de laatste 15 jaar dat het met veel studenten niet zo goed gaat door overmatige stress en druk“, zegt Jolien Dopmeijer, Projectleider Studenten bij het TRIMBOS-instituut. De investering om studentenwelzijn te verbeteren is noodzakelijk om het potentieel van jouw studenten te benutten. “Als je niet goed in je vel zit, leer je niet goed”, stelt Jolien. Hoe verbeter …

Lees verder »

Hoe veilig voelen Nederlanders zich?

Hoe ervaren Nederlanders de leefbaarheid van hun woonomgeving? Voelen zij zich er veilig? Hoe vaak zijn ze slachtoffer van criminaliteit? Wat vinden ze van het functioneren van de politie? Welke maatregelen nemen ze om criminaliteit te voorkomen? Hoe vaak ervaren Nederlanders respectloos gedrag en discriminatie? En welke ontwikkelingen op deze terreinen hebben zich in de afgelopen jaren voorgedaan en welke …

Lees verder »