Home » Frank van Summeren (Pagina 31)

Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Het gaat beter met de veiligheid in Nederland

Nederlanders vóelen zich niet alleen veiliger, ze zijn het ook. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Het aantal mensen dat slachtoffer is geworden van veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar opnieuw afgenomen. Tegelijkertijd doet maar een kwart van de Nederlanders aangifte van criminaliteit. Het gaat hier bijvoorbeeld over woninginbraken, geweld en diefstal, zegt het CBS. Afgelopen jaar gaf …

Lees verder »

Luisteren: met radicalisme is niets mis

Stijn Sieckelinck (onderzoeker aan het Institute for Societal Resilience aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan McGill University Montreal) houdt zich als pedagoog al tien jaar intensief bezig met radicalisering bij jongeren. Onze maatschappij pakt dat probleem verkeerd aan, meent hij. We denken te veel in termen van veiligheid. Terwijl radicalisme vooral voortkomt uit een zoektocht naar zingeving en identiteit. …

Lees verder »

Schrijf iemand met een psychose niet af

Danny Jacksteit heeft drie psychoses gehad, zat in de gevangenis en wilde niet meer leven. Nu, op zijn 43e, is hij partner, vader en hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast is hij docent op de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag en spreker op het congres Personen met verward gedrag. “Je wordt niet zomaar psychotisch. Daar gaat een lange …

Lees verder »

Aanpak online seksueel kindermisbruik versterkt

Het aantal meldingen van kinderporno neemt toe, van ongeveer 3.000 meldingen in 2014 naar bijna 18.000 in 2017. Daarom wordt de aanpak van online seksueel kindermisbruik versterkt. De versterking voegt nieuwe elementen toe aan de bestaande strafrechtelijke aanpak, die er op toe ziet dat daders volhardend worden opgespoord en vervolgd. Juist door de combinatie van verschillende actielijnen komt er een …

Lees verder »

Ik begon te geloven dat ik mijn diagnose was

Het is enkele jaren geleden dat Danny Jacksteit zijn eigen auto in brand stak en meerdere meubelstukken uit het raam van zijn woning gooide. Er is veel veranderd sinds deze hevige psychose. Danny werkt nu als ervaringsdeskundige bij GGZ en als ambassadeur bij de stichting Samen Sterk Zonder Stigma. Daarnaast is hij docent op de opleiding procesregisseur personen met verward …

Lees verder »

Kabinet pakt belastingontwijking en belastingontduiking aan

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën ingestemd met de Fiscale beleidsagenda en de uitwerking van de eerste prioriteit daarin: de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. In de Fiscale Beleidsagenda benoemt het kabinet voor de komende periode vijf prioriteiten: het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, het verlagen van de belasting op arbeid, een Nederlands vestigingsklimaat dat fiscaal …

Lees verder »

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Dat maakte minister Dekker voor Rechtsbescherming op de Europese dag van het Slachtoffer bekend bij de presentatie van de meerjarenagenda slachtofferbeleid. Uitbreiding spreekrecht Het spreekrecht zal op nog meer manieren worden uitgebreid. Zo zullen slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid …

Lees verder »

Veilig gedrag aanleren

Het probleem met onveilig gedrag is dat het ontstaat in het rode brein. In het kort: ons oude reptielenbrein stuurt ons (onbewuste) gedrag aan als reactie of uit gewoonte naar aanleiding van een omgevingsprikkel, bijvoorbeeld een onveilige situatie. Ons zoogdierenbrein activeert de bijbehorende emoties erbij (amygdala). Onze neocortex (zeer jong evolutionair gezien) reflecteert (wordt bewust van) en bedenkt de juiste …

Lees verder »

6 van de allerslimste ‘slimme’ steden ter wereld

Hoewel steden 80 procent van de rijkdom in de wereld genereren, krijgen ze ook steeds vaker te maken met serieuze economische, sociale, demografische, milieu, en veiligheidsuitdagingen. In 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in steden en de snelle verstedelijking en vergrijzing veroorzaakt in de toekomst steeds grotere druk op energie, infrastructuur, transport en de gezondheidszorg. Om deze uitdagingen aan …

Lees verder »