Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Woningbranden eisen 28 doden in 2017

In 2017 eisten 27 woningbranden 28 dodelijke slachtoffers. Een daling ten opzichte van 2016 toen 32 fatale woningbranden plaatsvonden met 37 slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar. De gepresenteerde cijfers zijn in lijn met die van voorgaande jaren. Meest voorkomende brandoorzaken …

Lees verder »

Partijen slaan handen ineen voor aanpak illegale vakantieverhuur van woningen

Rijk, gemeenten en verhuurplatforms zoals AirBnB slaan de handen ineen tegen illegale vakantieverhuur. Zo streven ze naar een uniform registratiesysteem voor vakantieverhuur. Gemeenten kunnen daardoor gerichter optreden bij overtredingen van lokale regels. Verder wordt bekeken of een registratiesysteem het innen van toeristenbelasting gemakkelijker maakt. Registratiesysteem Gemeenten zouden met een uniform registratiesysteem aan de verhuurder de voorwaarde kunnen stellen dat bij …

Lees verder »

Netwerk Weerbaar Bestuur officieel van start

Het kabinet stáát voor de vertegenwoordigers van onze democratie. Het is onacceptabel als deze politieke ambtsdragers (zoals burgemeesters, raadsleden en wethouders) in het vervullen van hun publieke taak te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie, integriteitsschendingen en verbaal of fysiek geweld. Zeker als dit bewust of onbewust hun besluitvorming dreigt te beïnvloeden. Namens minister Ollongren is daarom door Binnenlandse Zaken en …

Lees verder »

Wat kunnen we in Nederland doen tegen sektes?

In Nederland zijn enkele honderden (ideologische) sektes actief. Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat een deel van deze sektes zich schuldig maakt aan misstanden in binnen- en buitenland zoals uitbuiting, mishandeling, bedreiging en zedendelicten. Misstanden in sektes Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht en Religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft onderzoek gedaan naar sektes in …

Lees verder »

Versterken veiligheid bij Defensie topprioriteit

Het structureel verbeteren van de veiligheid bij Defensie heeft topprioriteit. Dat blijkt uit het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser hebben dat recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast dit plan van aanpak wordt in een aparte reactie ingegaan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de noodlottige ongevallen in …

Lees verder »

Minister Grapperhaus: ‘administratieve lasten opsporing omlaag’

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil onnodige administratieve lasten te lijf gaan die rechercheurs in de opsporing belemmeren in hun werk. De minister stelt, in overleg met de korpsleiding en het OM, een externe Commissie in die ervoor moet zorgen dat de administratieve druk bij de opsporing vermindert. De commissie krijgt de opdracht de administratieve lasten in het opsporingsproces ‘scherp …

Lees verder »

Per 1 april automatische plaatsbepaling bij ongelukken op de weg

verkeersgedrag

Vanaf 1 april is Emergency Call, het systeem in nieuwe auto’s dat automatisch de meldkamer alarmeert bij een ongeluk, operationeel in Nederland. Vanaf die datum kan de 112-centrale eCalls ontvangen en verwerken. Bij alle nieuwe type auto’s en kleine bedrijfswagens die na deze datum goedgekeurd zijn en op de markt komen is eCall ingebouwd. Sommige auto’s kunnen nu al een …

Lees verder »

Maatregelen tegen beïnvloeding via geldstromen uit onvrije landen

Financieel wanbeleid op scholen

Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse maatschappelijke organisaties (waaronder religieuze en levensbeschouwelijke), onwenselijke invloed wordt gekocht. Het kabinet wil dat duidelijker wordt waar het geld vandaan komt. Geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Een van de mogelijkheden waaraan het kabinet denkt is om …

Lees verder »

Brede aanpak tegen ongewenste buitenlandse inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de Nederlandse democratische rechtsorde en onze open samenleving en is dus volstrekt onwenselijk. Ook omdat deze inmenging kan leiden tot spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Dat zeggen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heimelijke politieke beïnvloeding Inmenging kan op verschillende manieren plaatsvinden. Landen zoals Rusland …

Lees verder »