Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Zó houd je een crimineel of een terrorist buiten de deur

Bron: Nieuwsplatform Securitas Mark van den Wijngaard, key account manager hoog risico bij Securitas en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme. Over het algemeen ondernemen veiligheidsfunctionarissen, publiek of privaat, actie als een incident gaande is of al heeft plaatsgevonden. Beter is het om incidenten door kwaadwillenden te voorkomen. Want dat kan wel degelijk. Tegenstand vroegtijdig in vizier In mijn …

Lees verder »

Accepteer niets wat de veiligheid van de stop ondermijnt

Door Vincent Meier, adviseur bij D&F Group BV en docent op de opleiding Safety Manager, adviseert organisaties bij het analyseren, reduceren en beheersen van veiligheidsrisico’s vanuit de vakgebieden techniek, organisatie en cultuur. Als je kijkt naar de cijfers spreken die boekdelen: Feit is dat 90 procent van de ongevallen gevolg is van menselijk falen. Tien tot vijftien procent van alle …

Lees verder »

Ontspoorde levens

veelplegers

Hans Werdmölder, antropoloog en criminoloog, docent op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden en auteur van het boek Marokkanen in de marge. Hans Werdmölder doet al zijn leven lang onderzoek naar het gedrag van criminele Marokkanen. Het unieke aan zijn onderzoek is dat hij een groep jonge criminelen, voornamelijk Marokkanen, is blijven volgen vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw …

Lees verder »

Systeemgerichte benadering van radicalisering

In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewde wij Marjan Möhle, adviseur bij JSO, spreker op het congres en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme. Marjan geeft haar visie op de grootste dreiging binnen de Nederlandse samenleving en actuele ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme. Wat …

Lees verder »

Huiselijk geweld en kindermishandeling niet ontdekt

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld. Spoedeisende hulp Vrijdagavond spoedeisende hulp, half tien. In lichte paniek komt een …

Lees verder »

Een brug te ver; pleidooi voor redundante infrastructuur

Thomas Reitsma, beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen bij ondernemersorganisatie EVO, secretaris van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen en docent op het blended learning traject Tunnelveiligheid. Een paar dagen voordat de kerstdagen begonnen was het volop in het nieuws: de nieuwe Botlekbrug behaalde de treurige mijlpaal van vijftig storingen sinds de opening half juli 2015. Het AD bracht taart bij Rijkswaterstaat, …

Lees verder »

Bedrijfsongeval op de eerste dag op het werk!

Door Gerd-Jan Frijters, directeur van D&F Group BV en docent op de opleiding Safety Manager, adviseert organisaties bij het analyseren, reduceren en beheersen van veiligheidsrisico’s vanuit de vakgebieden techniek, organisatie en cultuur. Zelf zeg ik wel eens dat een ongeval alles is wat je niet wilt in een bedrijf. Onlangs las ik een artikel waarbij een nieuwe contractor (22 jaar …

Lees verder »

Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Bram van Dijk en Agnes van den Andel, onderzoekers bij DSP Groep, verrichten een onderzoek naar de lokale aanpak van radicalisering. In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Bram van Dijk en Agnes van den Andel, sprekers op het congres en docenten op de cursus Bestuurlijke aanpak …

Lees verder »

De gebeurtenissen in Keulen nader beschouwd

Door Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie en docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Ik ben zeker niet de enige die blij zal zijn dat januari weer voorbij is. Blue Monday weer overleefd, zullen we maar zeggen. Crisis-technisch gezien was het op zijn minst een bijzondere maand. De gebeurtenis die daarbij verreweg …

Lees verder »

Signalering van radicalisering en terrorisme

Ran Cohen, directeur van de SDR Academy, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen. In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Ran Cohen, directeur van de SDR Academy, spreker op het congres en docent …

Lees verder »