Gedragsverandering geen doel op zich

Artikel door Anne Verbeeck, werkzaam als docente managementvaardigheden, risicomanagement en informatie aan de Haagse Hogeschool.

Gedragsverandering is geen doel op zich – het is het gevolg van toegepast inzicht. Ik hanteer altijd het zogenaamde ABCtje. Dat staat in dit geval voor:

A. Awareness
B. Behaviour
C. Change

En dat is ook de volgorde die systemisch plaatsvindt. Dus het concentreren op verandering heeft geen nut als men niet begrijpt, noch inziet wat de samenhang/toegevoegde waarde is van hetgeen men aan het doen is. En precies daar zit de crux. Veelal wordt RM geïntroduceerd ‘omdat het moet’, of ‘het in het jaarplan staat’. Soms is men zelfs overtuigd dat het nuttig ‘zou kunnen zijn’ maar een samenhangende, consistente visie op de materie ontbreekt. Dààr zal in eerste instantie de nadruk op gelegd moeten worden – een handeling en activiteit die tijd kost. Punt B. het gedrag is meer dan alleen het institutionaliseren van een coherent RM beleid. Één van de pijlers van een positieve risicocultuur is openheid en onderling vertrouwen: men moet zich veilig voelen om veilig te kunnen zijn. En een gevoel van veiligheid kun je niet afdwingen of opleggen, die moet gecreëerd worden. Dat gaat niet vanzelf. Regels en afspraken (als uitvloeisel van beleid) zijn slechts een middel. Het gaat om houding en daarmee samenhangend verantwoord gedrag. Als daarvan collectief sprake is kan je spreken van een verandering…

Meer weten over gedragsverandering?
Ook tijdens de opleiding Risicomanagement gaat Anne o.a. in op het omgaan met drijfveren, het creëren van een aanspreekcultuur en het creëren van draagblak binnen uw organisatie.

 

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *