Leren omgaan met onzekerheden in aanloop naar de jaarrekening

Hans Smit, docent, adviseur en dagvoorzitter geeft een vooruitblik naar het seminar Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2022.

Leren omgaan met onzekerheden; onzekerheden zijn de nieuwste zekerheid

De wereld van gemeenten en provincies is complex. Dat vraagt al veel van de jaarverslaggeving. Daarbij lijkt 2022 een keerpunt. Er is sprake van oplopende onzekerheden. Internationaal bezien heeft de inval van Rusland in Oekraïne ook hier gevolgen: sterk oplopende inflatie en het bieden ondersteuning en opvang. Ook de invloed van ‘Brussel’ doet zicht gelden: voldoen aan richtlijnen zoals op het gebied van stikstof en waterkwaliteit. Tel daarbij op de nationale ambities -zoals meer woningbouw-, de vraag of er weer een lockdown komt en schaarste aan personeel en materialen. Dan is het duidelijk: met een dergelijke situatie hebben we lang niet te maken gehad.

Dit roept de volgende vragen op:

 • Hoe gaat dat terugkomen in de komende jaarrekeningen?
 • Wat leren we van het omgaan met deze onzekerheden?
 • Welke hulpmiddelen hebben we?

Op verschillende fronten wordt hierop ingegaan tijdens het seminar Jaarrekeningactualiteiten voor Gemeenten & Provincies op 10 november 2022

In de begrotingen 2022 zijn risico’s benoemd, maar:

 • Hoe kijken we er nu naar vanuit bovenstaand perspectief?
 • Wat leren we vanuit de jaarrekening en hoe gaan we daarmee verder?
 • Kunnen we leren uit trendanalyses zoals met FINDO?
 • Welke ontwikkelingen laten voorgaande jaren zien en is in 2022 sprake van een trendbreuk?
 • Hoe trek je dat door naar de komende jaren?

Overige ontwikkelingen:

 • De rechtmatigheidsverantwoording door het college gaat niet eerder in dan per 2023.
  De accountants zullen over 2022 de rechtmatigheid nog controleren. Sommige gemeenten hadden al voorbereidingen getroffen om dit zelf te doen. Wat waren / zijn de uitdagingen?
 • Door schaarste dreigen werkzaamheden en investeringen in de knel te komen. Wat zien we daarvan terug in de jaarrekening en wat vertelt dat over hoe daarin bij te sturen. Welke criteria /focus hanteer je?
  En misschien wel: kan de jaarrekening sneller en met minder personele inzet worden opgesteld en gecontroleerd? De personele capaciteit hiervoor staat immers ook onder druk. Wat zijn opties?
 • En last but not least: in hoeverre helpen de regels -het BBV- voor de jaarverslaglegging hierin? En meer dan dat: wat zijn ontwikkelingen die volgens de commissie BBV de verslaglegging nog beter maken?
 • Financieel dreigt het voor overheden te gaan knellen: welke kansen zijn er om de middelen te verruimen, bijvoorbeeld met subsidies?

Op 10 november 2022 komen deze uitdagingen aan bod. En wellicht belangrijker: je kunt hierover van gedachten wisselen met en leren van collega’s en deskundigen tijdens de interactieve workshops.

Ben je klaar voor de jaarlijkse update voor het opstellen van de jaarrekening?

Ook dit jaar behandelen we weer alle (nieuwe) regelgeving, inzichten en actualiteiten die belangrijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening. Door het jaarlijkse seminar Jaarrekeningactualiteiten voor Gemeenten & Provincies ben je op 10 november in één dag weer volledig op de hoogte

Het seminar zit ook dit jaar weer boordevol actuele onderwerpen:

 • Overzicht ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording
 • Maximaal inzetten op subsidies om de jaarrekening positief te beïnvloeden
 • Het versnellen van het jaarrekeningproces
 • De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording
 • Trendanalyses
Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *