Tips van drie deskundige docenten voor de Interne Auditor VIC

De vraag naar een Interne Auditor VIC groeit. Een organisatie moet namelijk in control zijn om goede bedrijfsvoering te voeren en om te verklaren dat er (financieel) juist is gehandeld. Dit vraagt om een zelfstandige verbijzonderde interne controle in jouw organisatie. Het is belangrijk om de controle zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, zodat je de kwaliteit en interne beheersing versterkt. De docenten van de opleiding Interne Auditor VIC van SBO geven jou in deze blog tips om te groeien als procesverbeteraar en onafhankelijk adviseur.

Duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van een VIC

Steven Muiser stelt dat jij als VIC-er de motor en aanjager bent met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording. Je bent als het ware een projectleider, maar je moet ervoor zorgen dat het een gedragen project is én blijft. Rechtmatigheid is namelijk een uitdaging voor de hele organisatie. De verantwoordelijkheid moet dan ook duidelijk zijn en proceseigenaren moeten deze ook dragen. Wil jij meer draagvlak voor de VIC realiseren? Zorg dan dat de rechtmatigheidsverantwoording van bovenaf wordt uitgedragen.

Effectief communiceren en samenwerken

Samenwerken maakt een VIC uitvoeren makkelijker. Rina ten Cate raadt je aan om naar mensen toe te gaan. Drink een kop koffie met diegenen die informatie aanleveren en de teamleider en vraag hoe zij vinden dat het proces loopt. Je krijgt dan meer informatie dan via e-mail en wellicht krijg je zelfs risico’s te horen waar je zelf niet op gekomen was. Het is belangrijk om te benadrukken dat jullie samenwerken. Maak dit bijvoorbeeld duidelijk door samen een steekproef te doen. Degenen die informatie aanleveren weten dan direct welke informatie je op welke manier wilt ontvangen. Je verzamelt namelijk zelf geen informatie, het is jouw functie om de aangeleverde informatie te beoordelen.

Drie tips voor het schrijven van een rapportage

Heb jij alle aangeleverde informatie geanalyseerd? Het is dan tijd voor een overtuigende rapportage met een sterk advies. Gerlof Bottema geeft hiervoor drie tips:

  • Een rapportage schrijven is soms een hele opgave. Ervaar jij dit ook? Knip de rapportage dan op in onderdelen en verwerk de onderdelen van de inhoudsopgave als een to-dolijst. Je denkt aan bevindingen vanuit de controle opschrijven, risico’s per bevinding uitschrijven en aanbevelingen hieruit laten voortvloeien. Kies wel voor een logische volgorde en begin bij de kern.
  • Je rapportage levert enkel het maximale resultaat op als je de bevindingen bespreekt met de proceseigenaar. Maak hierbij afspraken over de opvolging en de toetsing hiervan.
  • Maak je rapportage prettig om te lezen. Schrijf bijvoorbeeld een leuke (korte) inleiding over de actualiteit of iets persoonlijks dat aansluit bij het onderwerp van de rapportage. Je kunt hier ook positieve zaken vanuit de VIC benoemen.

Voer een efficiënte en effectieve controle uit

De drie docenten geven tijdens de opleiding Interne Auditor VIC van SBO nog veel meer informatie en tips over het effectief en efficiënt uitvoeren van deze controle. Wil jij meer informatie over de opleiding? Download dan de brochure voor een volledig programmaoverzicht!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Goed programmamanagement: je moet koffie lekker vinden

“Programmamanagement draait om relaties bouwen. Je bouwt die relaties door koffie met elkaar te drinken, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *