De Omgevingswet als invoeringswet voor verdere stikstofreductie

Stikstofreductie blijft een onderwerp van discussie in het kabinet. Twee manieren om stikstofuitstoot te beperken worden daarom omgezet naar wetgeving. De Omgevingswet dient als invoeringswet voor beide wetten, die vanaf 1 januari 2024 van kracht gaat. De doelen met betrekking tot stikstofreductie worden verhoogd én intern salderen wordt vergunningplichtig. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Wetten voor verdere stikstofreductie

Het kabinet wil verdere stikstofreductie realiseren door twee wetswijzigingen:

  • De doelstelling voor stikstofreductie in Natura 2000-gebieden wordt verhoogd van 50% naar 74%. Het doel was eerst om dit te bereiken in 2035, maar dit is vervroegd naar 2030.
  • Intern salderen onder de Wet natuurbescherming wordt vergunningplichtig. Jouw project mag dus geen extra stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden, anders krijg je geen vergunning. Provincies kunnen hierdoor beleid maken voor latente ruimte.

Gevolgen van de wetten

De komst van beide wetten lijkt de volgende gevolgen te hebben:

  • Ongebruikte stikstofruimte (latente ruimte) komt te vervallen. Deze ruimte kan dan ook niet opnieuw worden gebruikt in nieuwe vergunningaanvragen.
  • Heb je stikstofruimte die je niet volledig benut, dan krijg je een lagere vergunning. Het plafond daalt hierdoor.
  • Vrijgemaakte stikstofruimte mag niet worden gebruikt voor andere activiteiten. Deze ruimte moet ten goede komen aan de natuur.
  • Gebruik je een vergunning niet meer, dan kan de vergunning worden ingetrokken.

Deze wijzigingen hebben stuk voor stuk stikstofreductie als resultaat. De latente ruimte wordt namelijk steeds kleiner, waardoor ook de (potentiele) stikstofuitstoot afneemt.

De Omgevingswet als invoeringswet

De Omgevingswet dient als invoeringswet voor de wetten. De invoering van de Omgevingswet is een aantal keer uitgesteld, maar lijkt nu definitief op 1 januari 2024 in werking te treden, zoals we eerder schreven in dit artikel. Als deze datum blijft staan, gaan de eerder omschreven wetten dan ook van kracht. De Omgevingswet is vastgesteld, dus niemand kan in beroep gaan tegen de twee wetten. Hier zijn verschillende partijen het niet mee eens. Zij willen latente ruimte beschikbaar houden en in beroep gaan tegen het besluit.

Ontwikkel jouw kennis

SBO biedt diverse opleidingen aan over zowel stikstof als de Omgevingswet. Je denkt hierbij aan:

Vraag de brochures aan van deze opleidingen voor meer informatie over de individuele programma’s. Deze opleidingen zijn ook stuk voor stuk als Incompany-traject mogelijk, indien je samen met jouw collega’s op hetzelfde kennisniveau wilt geraken.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Inwerkingtreding van de Omgevingswet: waren we er al klaar voor?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 1 januari 2024 voltrokken. Het combineert 26 wetten …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *