Tag Archief: stikstof

De Omgevingswet als invoeringswet voor verdere stikstofreductie

Stikstofreductie blijft een onderwerp van discussie in het kabinet. Twee manieren om stikstofuitstoot te beperken worden daarom omgezet naar wetgeving. De Omgevingswet dient als invoeringswet voor beide wetten, die vanaf 1 januari 2024 van kracht gaat. De doelen met betrekking tot stikstofreductie worden verhoogd én intern salderen wordt vergunningplichtig. Wat zijn de gevolgen hiervan? Wetten voor verdere stikstofreductie Het kabinet …

Lees verder »

Is AERIUS nog geschikt voor het berekenen van stikstofdepositie?

Het berekenen van stikstofdepositie doe je met het rekenmodel AERIUS. Het is verplicht om dit model te gebruiken bij vergunningaanvragen in en rondom Natura 2000-gebieden. Recent zijn er echter twee rechtszaken aangespannen over de betrouwbaarheid van het model. Als het model niet betrouwbaar genoeg blijkt te zijn, heeft dit grote gevolgen voor vergunningverlening. Hoe zeker is de toekomst van AERIUS …

Lees verder »

Veelgestelde vragen tijdens het webinar over stikstof in de bouw

Op 9 februari 2023 vond het webinar ‘Stikstofcrisis: Bedreigingen én oplossingen – De do’s en don’ts voor stikstof in (bouw)projecten’ plaats. Deelnemers kregen in een uur informatie over lessen vanuit een concreet project: Logistiek Park Moerdijk. Tijdens en na het webinar werden vragen gesteld, die niet allemaal beantwoord konden worden. In dit artikel staan alle gestelde vragen, inclusief antwoord van …

Lees verder »

Voorkom vertraging door de natuurvergunning bij jouw bouwprojecten

Het is verplicht om voor ieder bouwproject te berekenen of een natuurvergunning nodig is. Je denkt hierbij aan de stikstofuitstoot of de impact van de bouwactiviteiten op de natuur berekenen. Deze berekening is complex en tijdrovend, waardoor jouw bouwprojecten vertragen. Dit kost tijd én geld, dus dat wil je voorkomen. Het loont dan ook om een AERIUS-berekening snel en correct …

Lees verder »