Actuele ontwikkelingen Waterwetgeving

In aanloop naar de 2017 editie van de cursus Waterwetgeving interviewde wij Mr. Peter de Putter. Peter is actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het waterbeheer. Hij is een van de docenten van de cursus Waterwetgeving en we vroegen hem naar wat achtergrondinformatie naar aanleiding van deze cursus.

Wat zijn de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied?

Een jurist heeft dan de neiging naar ontwikkelingen in het recht te kijken. Dan springt natuurlijk de Omgevingswet eruit. Hierin komt straks (2019) zo’n beetje alles samen. Maar ondertussen weten we ook dat er vanaf 2017 een nieuw normeringsstelsel geldt voor keringen. De Waterwet wordt hiervoor nog gewijzigd. Verder valt er nieuw beleid en wetgeving te wachten voor de zogenoemde historische bodem- en grondwaterverontreinigingen. Hier is de Aanvullingswet bodem van belang die op dit moment bij de Raad van State ligt. Als de meest ernstige gevallen zijn gesaneerd (2020), dan resteren de wat minder problematische gevallen. Een ontwikkeling die ik hier ook nog wel wil noemen is dat de relatie waterbeheer en ruimtelijke ordening alleen maar belangrijker wordt. Koppel hieraan gerust de wijze van bouwen en dan zie je dat ook in de regelgeving de relatie bestemmen-bouwen-beheren hechter gaat worden. In het kader van de Omgevingswet is hier ook wel oog voor.

Wat zijn de nieuwe uitdagingen van de huidige waterbeheerders?

Kijken we niet-juridisch – en zo hoort het te gaan: de regelgeving moet vooral ook de praktijk faciliteren – dan heeft de (stedelijk) waterbeheerder te maken met de ontwikkelingen van deze tijd: klimaatverandering, extremere regenbuien, grondwaterproblemen, droogte, bodemdaling, waterverontreiniging en al dan niet terecht klagende burgers die met wateroverlast te kampen hebben. In 2016 was het wat betreft een paar keer goed raak. Wateroverlast komt zeker aan bod.

Waarom is het zo belangrijk om op de hoogte te zijn van alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector?

Het klinkt natuurlijk als een grote open garagedeur: maar je staat als overheid steviger in je schoenen als je weet wie in beginsel waarvoor verantwoordelijkheid draagt. Kennis geeft meer zekerheid, en dat is in deze tijd echt nodig. De media hebben in de regel altijd te doen met de klagende burger. Dat is natuurlijk prima als de burger terecht klaagt. Maar de andere kant is dat die klagende burger vaak geen eigen verantwoordelijkheid voor een waterprobleem wil aanvaarden. Door hem of haar duidelijk te maken hoe de wetgeving in elkaar zit en wat dat betekent voor de eigen portemonnee (het gaat tenslotte vaak om geld), hoef je als overheid dus lang niet altijd maar op kosten van de gehele gemeenschap maatregelen te nemen. Als de overheid niet doet wat moet, dan heeft de burger alle recht te klagen. Maar als hij zelf niet doet wat zou moeten, dan is het wel zo fijn als je hem dat met overtuiging kunt duidelijk maken.

Kennis van het waterrecht, binnen het brede vakgebied “omgevingsrecht” is van cruciaal belang om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren. Zeker voor de nog wat minder ervaren professionals is het niet altijd even gemakkelijk de weg in het regelwoud te vinden. De cursus Waterwetgeving helpt hierbij.

Wat leren de cursisten tijdens de cursus Waterwetgeving?

(hoe komen de actualiteiten terug in de cursus) en met welke praktische handvatten gaan zij naar huis?

Kort gezegd:

  • De cursisten krijgen in 3 dagen een goed beeld van de belangrijkste waterwetgeving. In een notendop weet je na afloop zelf te vertellen hoe de taken en bevoegdheden van zowel burger als overheid zijn verdeeld. Wie staat er in beginsel aan de lat voor wat? Ben je daarna een expert? Nee, dat niet (dat kost jaren), maar je weet je weg wel te vinden.
  • De docenten doen hun best de samenhang met andere beleidsvelden te laten zien. Waterbeheer staat niet op zichzelf. We gaan dus ook in op bijvoorbeeld de relatie met ruimtelijke ordening, de wijze van bouwen en bodembeheer.
  • Je weet na de cursus ook wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op juridisch vlak. Zo staat nu expliciet de Omgevingswet op de agenda. Die komt immers toch rap dichterbij.
  • En wil je nog eens wat nazoeken? Als cursist krijg je het boek: Nederlands waterrecht in Europese context van Herman Havekes en Marleen van Rijswick.

Meer informatie over Mr. Peter de Putter
Peter is binnen Sterk Consulting actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het waterbeheer. Hij werkt met name voor overheden: gemeenten, waterschappen, provincies en rijk. Peter was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet en sinds enige tijd helpt hij mee de Waterwet- en regelgeving zo goed mogelijk in te brengen in de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Peter doet al vele jaren onderzoek op dit adviesterrein en publiceert hier regelmatig over. Zo is hij mederedacteur en schrijver van de Wegwijzer Waterwet 2014. Sinds kort is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

http://www.sbo.nl/media/filer_public/2014/10/09/voorkant69014.jpg

Cursus Waterwetgeving

Op 24 januari 2017 gaat de nieuwe editie van de cursus Waterwetegeving vast start.
Bent u benieuwd naar het programma van deze cursus?
Bekijk het programma

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Inwerkingtreding van de Omgevingswet: waren we er al klaar voor?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op 1 januari 2024 voltrokken. Het combineert 26 wetten …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *