Doe niet zo moeilijk over digitaal toetsen

Door : Harry Molkenboer, Teelen Kennismanagement

Onlangs was ik bij een vo-school die interesse had in ons digitale toetssysteem TestVision Online. Toen ik hen vroeg hoe ze de afname van toetsen voor zich zagen, zeiden ze alsof het de gewoonste zaak van de wereld was: “Gewoon via de notebooks van onze leerlingen”.

Wat een verschil met het hoger onderwijs, waar ik veel kom! Daar is de infrastructuur voor de digitale afname één van de grootste problemen; enkele uitzonderingen daargelaten.

Zo makkelijk kan het zijn

Wij nemen toetsen gewoon in de klas af”, zeiden ze. “ Elke leerling heeft een notebook van school gekregen en overal in de school is wifi die snel genoeg is”. “Hoe voorkomen jullie dat leerlingen op de harde schijf of op internet spieken?”, vroeg ik, want een secure browser werkt niet op eigen notebooks. “ In plaats van voor in de klas om de oogjes in de gaten te houden, staan wij nu achter in de klas en houden we de beeldschermen in de gaten”, was hun antwoord. Hoe eenvoudig kan het soms zijn!

De voordelen van digitaal toetsen

Heb je een manier gevonden om toetsen digitaal af te nemen, dan profiteer je van vele voordelen, zoals het:

  • Vanuit huis of op school via het webbased toetssysteem ontwikkelen van vragen en samenstellen van toetsen.
  • Gebruik van een breder scala aan vraagvormen dan de vraagvormen die geschikt zijn voor papieren afname. Door de uitgebreidere mogelijkheden waaronder ook afbeeldingen en video, kan beter worden aangesloten op de leerdoelen en authentieker en meer valide worden getoetst. Studenten ervaren dergelijke vragen als passender en uitdagender en ook docenten voelen zich meer uitgedaagd om de meest passende vraagvorm te kiezen.
  • Gestructureerd opslaan van vragen in een itembank en het makkelijker kunnen hergebruiken van vragen, wat veel tijd bespaart.
  • Samenstellen van toetsen op basis van een toetsmatrijs, waardoor de inhoud en de vergelijkbaarheid met eerdere toetsvarianten worden geborgd.
  • Niet meer hoeven te ontcijferen van slecht leesbare handschriften. Open vragen worden digitaal beantwoord en beoordeeld.
  • Inzien van statistische gegevens die direct beschikbaar zijn, zodat vragen eenvoudig kunnen worden geanalyseerd en vervolgens verbeterd. Daarmee wordt ook het laatste deel van de toetscyclus ondersteund.

Aan de slag met digitaal toetsen

In collegezalen zijn notebooks en tablets inmiddels gemeengoed. Maak daar gebruik van en begin daarmee eens formatief digitaal te toetsen. Je zult merken dat het college daarna veel interactiever wordt. Er is stof om over te praten! Laat de toetsresultaten maar eens zien per beamer. Dat is leuk om te doen.

Webbased toetssystemen zoals TestVision Online kunnen eenvoudig worden ingericht. Een uitgebreide training is niet nodig. Je kunt dus snel aan de slag. Denk nog even terug aan die VO-school. Die deed niet zo moeilijk.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe draagt formatief toetsen bij aan kansengelijkheid in het onderwijs?

Formatief toetsen is niet alleen een manier om het leerproces inzichtelijk te maken en feedback …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *