Drie tips voor efficiënter samenwerken binnen zorgnetwerken

Ketenzorg verschuift steeds meer richting netwerkzorg. Goede samenwerking tussen zorgexperts vereist dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over data-uitwisseling en rolverdeling. Het is belangrijk om vertrouwen te creëren tussen alle stakeholders. Hoe vorm jij een verbonden netwerk zonder formele macht? Ellen Ophoff, Projectleider Digitalisering Netwerkzorg, vertelt meer.

Van ketenzorg naar netwerkzorg

Keten- en netwerkzorg verbeteren beide coördinatie en samenwerking in de zorg, maar verschillen in focus op de patiënt:

  • Ketenzorg: de zorg is vaak ziektespecifiek en vooraf vastgelegd, gepland en systematisch uitgevoerd. De continuïteit en structuur van zorg is dankzij deze werkwijze verzekerd.
  • Netwerkzorg: een flexibele zorgstructuur met de focus op gepersonaliseerde gezondheidszorg. Diverse zorgverleners werken samen om zorg te organiseren die aansluit bij de voorkeuren en unieke situatie van de patiënt.

Ellen: “Je ziet in de zorg duidelijk een beweging van ketenzorg naar netwerkzorg. We zijn hier en daar iets te ver doorgeschoten in medische specialisaties, waardoor de zorg fragmenteert. Dit vraagt om samenwerking tussen steeds meer zorgspecialisten, waar duidelijke afspraken nodig zijn”.

De visie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

VWS heeft zich uitgesproken over de beweging naar integrale netwerkzorg. Het is belangrijk om je af te vragen wat je in de praktijk nodig hebt voor een samenwerking, welke spelers er zijn, wie de leiding heeft en hoe je daarmee samenwerking organiseert. Het gaat om meer dan enkel informatiemanagement. Dat is een middel, maar je moet het samenwerkingsproces vooral inzichtelijk vormgeven”, aldus Ellen.

Netwerk- en ketenregie

Ellen: “Samenwerking met meerdere partijen in een zorgketen is complex, omdat je het hele proces moet overzien. Hierbij moet je rekening houden met de belangen van alle partijen”. Ellen geeft drie tips:

  • Goed luisteren, zorg dat je de belangen van alle stakeholders kent en heb daar oog voor.
  • Doorpakken, we zijn in Nederland erg goed in polderen. Je moet luisteren, maar soms ook doorpakken en niet aarzelen.
  • Vier je mijlpalen, het is ploeteren, maar je bereikt jouw doelen als je doorgaat. Geniet daarvan.

Het is gegarandeerd een proces van de lange adem om een effectief en efficiënt samenwerkingsproces te creëren. Het is dan handig om bagage te hebben, zodat je opereert vanuit eigen kennis, expertise en vertrouwen. Je doet dit op tijdens de opleiding Netwerk- en Ketenregie van SBO”, zegt Ellen.

Leer samenwerken met ketenpartners

Je doet tijdens deze opleiding concrete handvatten op om ervoor te zorgen dat iedereen in de zorgketen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Jullie dragen zo samen de verantwoordelijkheid voor resultaten en spreken elkaar constructief aan op verantwoordelijkheden. Wil je meer informatie over het programma? Vraag de brochure aan! Wil jij deze opleiding op maat volgen, inclusief concrete voorbeelden uit jouw eigen praktijk? Kies dan voor een Incompany-traject!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *