Kabinet neemt maatregelen voor sterk ondernemingsklimaat

Bron: Rijksoverheid

Het Nederlandse ondernemingsklimaat staat onder druk en dat vraagt om actie van het kabinet. Bedrijven zijn de motor van de economie. Dankzij een sterk bedrijfsleven hebben we in Nederland een hoog niveau van welvaart en welzijn en kunnen we onze sociale voorzieningen, wegen, zorg en onderwijs betalen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, mede namens staatssecretaris Van Rij van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst),  ingestemd met maatregelen zodat Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven om zaken te doen. Zo worden Europese regels en normen het uitgangspunt voor bedrijven en streeft het kabinet naar een stabiel fiscaal klimaat.

Van oudsher heeft Nederland internationaal een goede uitgangspositie: door de ligging, infrastructuur, internationale verbindingen, hoogopgeleide beroepsbevolking, gezonde leefomgeving, het fiscale klimaat en een stabiele overheid. Maar deze positie is niet vanzelfsprekend. Ondernemers hebben verschillende zorgen, zoals de prijsstijgingen van energie. Voor energie-intensieve mkb’ers komt daarom de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). De krapte op de arbeidsmarkt pakt het kabinet aan door mensen te stimuleren meer uren te werken en zich een leven lang te ontwikkelen en door technologie en procesinnovatie te stimuleren.

Europese regels en normen als uitgangspunt

Op dit moment ontbreekt duidelijkheid over de impact van nieuw beleid op de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarom voert het kabinet de ‘Impact toets ondernemingsklimaat’ in. Deze toets moet duidelijk maken hoe de Nederlandse vertaling van EU-regels zich verhoudt tot vergelijkbaar beleid in andere (Europese) landen en wat het effect hiervan is op onze concurrentiepositie. Adriaansens: “Mijn uitgangspunt is: zoveel mogelijk dezelfde regels voor ondernemers in Nederland als voor hun concurrenten in de EU.”

Het kabinet wil belastingconcurrentie tussen landen voorkomen, omdat die kan leiden tot mogelijkheden voor bedrijven om belasting te ontwijken. Nederland is daarom voorstander van internationale afspraken op het gebied van de belastingheffing van internationaal opererende bedrijven. Bij het bepalen van belastingmaatregelen op nationaal en internationaal niveau houdt het kabinet oog voor de effecten op het vestigings- en ondernemingsklimaat. Stabiliteit is namelijk belangrijk voor bedrijven die moeten besluiten over (grote) investeringen die over veel jaren terugverdiend moeten worden. Adriaansens: “Stabiliteit en voorspelbaarheid moeten weer het DNA worden van het kabinetsbeleid voor bedrijven. Beter saai beleid, dan jojo-beleid.”

Sterkere inzet op innovatieve ecosystemen

Het kabinet kiest ervoor om extra aandacht te geven aan de sterke, innovatieve ecosystemen die we in ons land hebben, zoals Brainport Eindhoven, Leiden Bioscience Park en Agri-Food Wageningen. De kwaliteit van de samenwerking tussen grote, kleinere en startende bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere belanghebbenden binnen die ecosystemen is een unieke kracht van ons land. Startups en scale-ups zijn de aanjagers van innovatie. Daarom werkt het kabinet aan een aanpak om deze bedrijven door te laten groeien. Ook wil het kabinet grote, internationaal opererende bedrijven in deze ecosystemen ondersteunen bij de knelpunten die zij ervaren om hen in Nederland te houden. Bedrijven zijn namelijk essentieel om onze economie en maatschappij te verduurzamen, te digitaliseren en nog weerbaarder te laten zijn. 

SBO: Opleiding Beleidsmedewerker Economische Zaken

Creëer een gunstig ondernemingsklimaat in jouw gemeente!

  • Je krijgt handvatten voor het opstellen van een lokaal economisch beleidsplan
  • Ervaringsdeskundigen geven antwoord op al jouw vragen
  • Ontwikkel jezelf tot de aanjager van bedrijvigheid in je gemeente
  • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *