7 stappen om tot een goed beheersysteem voor milieu wetgeving te komen

Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie voldoet aan de actuele criteria voor milieu wet- en regelgeving? Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsysteem (SCCM) werkt samen met bedrijfsleven en overheid aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor milieu, energie en arbo wet- en regelgeving. Onderstaande stappen zijn erop gericht om de prestaties van jouw organisatie te verbeteren, risico’s te beheersen en de relatie met jouw klanten te versterken:

  1. Commitment tot naleving van het gedefinieerde milieubeleid
  2. Identificatie van wet- en regelgeving door procedures vast te stellen, te implementeren en bij te houden die van toepassing zijn op wettelijke en andere eisen.
  3. Vertaling wettelijke eisen naar consequenties voor de eigen organisatie
  4. Borgen dat de organisatorische en technische maatregelen worden getroffen zodat aan de eisen wordt voldaan.
  5. Uw organisatie moet een eigen beoordeling doen of er aan de wet- en regelgeving wordt voldaan
  6. Interne audits uitvoeren om vast te stellen of het milieu- of arbomanagementsysteem voldoet aan de geplande maatregelen
  7. De directie moet a.h.v. de interne audits beoordelen of de naleving wordt gerealiseerd

Thema’s als kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu spelen tegenwoordig een grote rol binnen organisaties. Maar welke eisen worden er gesteld aan jouw organisatie waardoor QHSE beleid noodzakelijk is? En hoe stel je QHSE beleid op voor jouw organisatie? In de opleiding QHSE Manager leert Herbert Eppinga jou wat je kunt doen om de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu binnen uw organisatie te bevorderen. Herbert Eppinga is adviseur veiligheid en risicomanagement bij Bilfinger Tebodin, en gebruikt het SCCM infoblad in zijn module als leidraad om tot een goed beheersysteem voor milieu wetgeving te komen

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe herken je als docent signalen van crimineel gedrag in de klas?

“Leerlingen vertonen steeds vaker signalen van crimineel gedrag in de klas. Een docent kan helpen …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *