Nederland en Brazilië gaan intensiever samenwerken tegen drugssmokkel

De Douanediensten van Nederland en Brazilië gaan samen extra maatregelen nemen om drugssmokkel tegen te gaan. Deze afspraak maakte staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) met de viceminister van de federale belastingdienst van Brazilië Adriana Gomes Rêgo. In een Letter of Intent legden ze vast dat ze scanbeelden van containers uitwisselen. Daarnaast spraken ze af om samen op te trekken om smokkel van synthetische drugs via de post te stoppen en ze gaan kennis uitwisselen over onderwaterrobots.

Staatssecretaris De Vries: “Nederland en Brazilië zijn beide landen met een goede infrastructuur. Criminelen maken daar misbruik van door drugs te smokkelen. Die drugssmokkelaars schuwen geen enkel middel. Daarom moeten we hen een stap voorblijven. Dat kan alleen als we samen optrekken. Brazilië is net als wij zeer gemotiveerd om de criminelen aan te pakken. Daarom is het goed dat we nu een volgende stap zetten in onze samenwerking.”

Scanbeelden uitwisselen tegen cocaïnesmokkel

De staatssecretaris en de viceminister tekenden op het Braziliaanse ministerie van Financiën een Letter of Intent. Daarin spraken ze af om de samenwerking te verstevigen als het gaat om het uitwisselen van scanbeelden van containers, om de smokkel van cocaïne tegen te gaan. Douaniers in Brazilië en in Nederland scannen dan dezelfde container en vergelijken de beelden met elkaar. Als de beelden verschillen, kan dat erop wijzen dat er voor het vertrek uit Brazilië op het haventerrein cocaïne in de container is gestopt. Op termijn willen de landen werken aan automatische beeldherkenning, zodat een systeem kan aangeven of er waarschijnlijk drugs in een container zit.

Drugs in de post

Verder spraken de landen af om de samenwerking uit te bouwen als het gaat om het voorkomen van smokkel van drugs per post. Vanuit Nederland worden synthetische drugs, zoals XTC, per post naar Brazilië gestuurd. De Nederlandse Douane ontwikkelt een algoritme om poststukken te herkennen waarin vermoedelijk verdovende middelen zitten. De kennis over het tegengaan van drugs per post gaan de douanediensten met elkaar delen, zodat Brazilië effectiever kan controleren op inkomende post.

Onderwaterrobots

De diensten in beide landen zien dat smokkelaars de drugs soms verstoppen aan de buitenkant van containerschepen. De verdovende middelen zitten dan onder de waterlijn van het schip. De Nederlandse douane gebruikt onderwaterrobots om de drugs op te sporen en te onderscheppen. De Braziliaanse douane wil ook intensiever onder de waterlijn controleren. De landen hebben afgesproken om kennis delen te gaan delen over de inzet van deze onderwaterrobots.

De maatregelen moeten een belangrijke stap vormen in de bestrijding van de georganiseerde misdaad, zowel in Brazilië als in Nederland.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Adviseur Zorg en Veiligheid leer je de samenwerking tussen betrokken zorg- en veiligheidspartners organiseren en regisseren
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *