Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid (Pagina 49)

Openbare orde en veiligheid

LinkedIn groep The Dutch Safety & Security Network “Partner in Crime: Event Risk Management”

Om de week wordt er een member van de LinkedIn groep “The Dutch Safety & Security Network” uitgelicht als “Partner in Crime”. Graag stellen wij u voor aan andere leden van de LinkedIn groep, zodat men elkaar gemakkelijker vindt en aan elkaar verbindt. Deze week introduceren we Rob Hermanns van Event Risk Management als “Partner in Crime”: Organisatie introductie Event …

Lees verder »

Wat kunnen we in Nederland doen tegen sektes?

In Nederland zijn enkele honderden (ideologische) sektes actief. Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat een deel van deze sektes zich schuldig maakt aan misstanden in binnen- en buitenland zoals uitbuiting, mishandeling, bedreiging en zedendelicten. Misstanden in sektes Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht en Religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft onderzoek gedaan naar sektes in …

Lees verder »

Minister Grapperhaus: ‘administratieve lasten opsporing omlaag’

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil onnodige administratieve lasten te lijf gaan die rechercheurs in de opsporing belemmeren in hun werk. De minister stelt, in overleg met de korpsleiding en het OM, een externe Commissie in die ervoor moet zorgen dat de administratieve druk bij de opsporing vermindert. De commissie krijgt de opdracht de administratieve lasten in het opsporingsproces ‘scherp …

Lees verder »

Per 1 april automatische plaatsbepaling bij ongelukken op de weg

verkeersgedrag

Vanaf 1 april is Emergency Call, het systeem in nieuwe auto’s dat automatisch de meldkamer alarmeert bij een ongeluk, operationeel in Nederland. Vanaf die datum kan de 112-centrale eCalls ontvangen en verwerken. Bij alle nieuwe type auto’s en kleine bedrijfswagens die na deze datum goedgekeurd zijn en op de markt komen is eCall ingebouwd. Sommige auto’s kunnen nu al een …

Lees verder »

Maatregelen tegen beïnvloeding via geldstromen uit onvrije landen

Financieel wanbeleid op scholen

Het kabinet onderzoekt hoe kan worden voorkomen dat vanuit het buitenland bij Nederlandse maatschappelijke organisaties (waaronder religieuze en levensbeschouwelijke), onwenselijke invloed wordt gekocht. Het kabinet wil dat duidelijker wordt waar het geld vandaan komt. Geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Een van de mogelijkheden waaraan het kabinet denkt is om …

Lees verder »

Brede aanpak tegen ongewenste buitenlandse inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de Nederlandse democratische rechtsorde en onze open samenleving en is dus volstrekt onwenselijk. Ook omdat deze inmenging kan leiden tot spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Dat zeggen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heimelijke politieke beïnvloeding Inmenging kan op verschillende manieren plaatsvinden. Landen zoals Rusland …

Lees verder »

Kabinet presenteert integrale migratieagenda

Het kabinet gaat het migratiebeleid toekomstbestendig maken door voortaan voor een brede, integrale benadering te kiezen. Door middel van een ‘zespijleragenda’, waarin de beleidsvoornemens uit het Regeerakkoord aan elkaar verbonden zijn, wil het kabinet inspelen op het dynamische, veelzijdige en complexe vraagstuk dat migratie is. Integrale benadering De integrale benadering van het kabinet houdt allereerst in dat overheidshandelen op verschillende …

Lees verder »

Defensienota gericht op robuuste, wendbare krijgsmacht

Defensie kan weer met vertrouwen uitkijken naar de toekomst. Na jaren van bezuinigen investeert de militaire organisatie in haar mensen, slagkracht en zichtbaarheid. Het personeel krijgt spullen om goed en zo veilig mogelijk te kunnen werken. Defensie verhoogt de slagkracht met de aankoop van nieuw materieel en door bestaande middelen te moderniseren. Ook wordt geïnvesteerd in IT en cyber. Bovendien …

Lees verder »

Beperkte bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor opsporing

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie vormt voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aanleiding tot beperking van de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. Een afgewogen bewaarplicht voor zogenoemde gebruikersgegevens van een telefoonnummer of IP-adres is volgens de minister van essentieel belang voor de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. In een groeiend aantal zaken, zoals kinderporno, cybercrime en …

Lees verder »