Openbare orde en veiligheid

Zeven adviezen aan burgemeesters hoe te handelen bij een terroristische aanslag

“Terrorisme is op dit moment in Europa – en dus ook in Nederland – een verschijnsel waar we rekening mee moeten houden. Juist ook lokale bestuurders kunnen leren van aanslagen die hebben plaatsgevonden”, schrijft het Instituut Fysieke Veiligheid bij het publiceren van de handreiking ‘Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders’. Alle hebben een exemplaar van de handreiking ontvangen. …

Lees verder »

Bandidos verbod aanleiding voor veel misverstanden

Eind vorig jaar verbood de Rechtbank Midden-Nederland de motorclub Bandidos MC Holland. En medio januari van dit jaar de met een motorclub vergelijkbare broederschap Catervarius. Aan het laatste verbod is relatief weinig aandacht besteed in de media, aan dat van Bandidos des te meer.  Vooral over de gevolgen van het verbod is het nodige gezegd en geschreven. Veel ervan was …

Lees verder »

Is een 13b Opiumwet-waarschuwing nu een Awb-besluit of niet?

Op 24 januari 2018 schreef staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), een conclusie over de juridische status van de waarschuwing. De conclusie bevat het antwoord van Widdershoven op de vraag of een waarschuwing een appellabel besluit kan zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In …

Lees verder »

Oordeel niet, maar heb compassie met personen met verward gedrag

Incidenten met personen met verward gedrag vormen een steeds groter probleem. Onlangs sloeg een woningbouwvereniging alarm over huurders die een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormen. Ook politiechef Paauw wees op de stijging van incidenten met personen met verward gedrag. Regelmatig moet de politie in actie komen om een zulke personen op te pakken. Vaak zijn ze agressief en …

Lees verder »

Hoe voorkom je destructief leiderschap?

Als er binnen een bedrijf sprake is van destructief leiderschap gaat het meestal om leidinggevenden die op een negatieve manier gebruik maken van hun macht. Ze misbruiken hun positie om persoonlijke doelen en behoeftes te vervullen. Kwaadwillend gedrag, met persoonlijke gewin als doel, dat ten koste gaat van zowel medewerkers als de organisatie. Dit destructief leiderschap kan bestaan uit kwetsen en intimideren, …

Lees verder »

Eerste Kamer stemt in met de Wet forensische zorg

De Eerste Kamer heeft de Wet forensische zorg van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aanvaard. Hiermee kunnen strafrechters makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen. Zorg en veiligheid Minister Dekker: ‘Met de juiste combinatie van straf en …

Lees verder »

Advies aan burgemeesters over omgang met aanslagen

Terrorisme is op dit moment in Europa – en dus ook in Nederland – een verschijnsel waar we rekening mee moeten houden. Juist ook lokale bestuurders kunnen leren van aanslagen die hebben plaatsgevonden. Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en docent op de cursus Omgang met maatschappelijke onrust en Menno van Duin, lector Crisisbeheersing …

Lees verder »

De onderwereld zit met z’n tengels aan de bovenwereld

Criminelen die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ‘eigen mensen’ naar voren schuiven om plaats te nemen in de raad. Die mensen moeten vertrouwelijke informatie doorspelen naar de onderwereld. Emile Kolthoff is Lector Ondermijning aan de Avans Hogeschool en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. Volgens hem is het zeer goed denkbaar dat criminelen stromannetjes weten te plaatsen in de gemeenteraad. …

Lees verder »

Werk aan de winkel

Hoe eenzijdig is het beeld van mensen met een psychische aandoening in de media? Twee jaar geleden liet Samen Sterk een verkennend onderzoek uitvoeren door Milou van Hintum, onder de titel ‘Te gek voor woorden’. Haar rapport vormde de basis voor de aanpak van stigmatisering in de media. Hoe staat het er nu voor? Kees Dijkman, ambassadeur voor Samen Sterk …

Lees verder »