Openbare orde en veiligheid

Specialistische defensiehulp. Grenzen tussen politie en krijgsmacht

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek door Eric Bervoets, Sander Eijgenraam, Thom Dijkhuizen en Jan van de Werken[1] voor Politie en Wetenschap naar specialistische, militaire bijstand aan de politie. Daaruit volgt dat Defensie wel vaker de politie ondersteunt bij de handhaving van de rechtsorde en naar het blijkt zelfs in toenemende mate. De uitkomsten dragen bij aan de discussie over de verhouding …

Lees verder »

Demonstreren, een schurend grondrecht?

Demonstreren is een grondrecht. In onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is het recht op demonstreren verankerd. Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten van burgers worden gerespecteerd. De burgemeester moet, met hulp van de politie, demonstraties in zijn of haar gemeente faciliteren en beschermen, zodat demonstranten hun grondrecht kunnen uitoefenen. …

Lees verder »

Is terrorisme een vorm van criminaliteit?

Het begrip ‘terrorisme’ is een controversieel begrip waar maar weinig overeenstemming over bestaat. Want wat is terrorisme nu eigenlijk? We hebben in Nederland de neiging om het fenomeen te bezien als een vorm van zware criminaliteit begaan door criminelen. Maar is dit een juiste kijk op het fenomeen? Jason Walters, ervaringsdeskundige en voormalig lid van de Hofstadgroep, docent op de …

Lees verder »

Kalifaatkinderen terug halen is eigenbelang

Wanneer we denken aan extremisme en terrorisme, denken we in de eerste plaats aan de veiligheid van onze eigen kinderen. De aanslag in Manchester bij het concert van Ariana Grande maakte pijnlijk duidelijk dat voor de hedendaagse generatie jihadi’s zelfs onschuldige kinderen niet veilig zijn. Maar er is een andere kant die minder belicht wordt: de kinderen van Nederlandse uitreizigers …

Lees verder »

Milieucriminaliteit

Een onderwerp binnen de noemer ‘ondermijnende criminaliteit’, die op de een of andere manier nog weinig aandacht lijkt te hebben binnen organisaties die zich met ondermijnende criminaliteit bezighouden (de Regionale Informatie en Expertisecentra). Maar afgelopen jaar werd het in eens weer op de kaart gezet in de landelijke media na de documentaire ‘De beerput van Nederland’. Regiseur Wilfried Koomen laat …

Lees verder »

Drones in het publieke domein

De Dikke van Dale heeft het over een drone wanneer deze op afstand bestuurd wordt en tot doel heeft om filmopnames te maken. Militaire en opsporingsdoeleinden worden genoemd als voorbeelden. De drone is onder andere ontwikkeld om de veiligheid te bevorderen. Sneller overzicht en inzicht bij verkeersongelukken, het kijken ‘behind enemy lines’ in oorlogsgebied, maar ook voor het inspecteren van …

Lees verder »

Georganiseerde criminaliteit in de opsporing

Mediaberichten over politiemensen die vertrouwelijke opsporingsinformatie lekken en douaniers die betrokken zijn bij drugshandel wekken de indruk dat de georganiseerde criminaliteit een stevige vinger in de pap heeft in de Nederlandse rechtshandhaving. Maar dat valt mee, blijkt uit recent onderzoek. Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit, lector Ondermijning aan de Avans Hogeschool, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak …

Lees verder »

Hoe gingen city marketing en veiligheid samen bij Serious Request in Apeldoorn?

Afgelopen jaar vond Serious Request plaats in de binnenstad van Apeldoorn waar in een week tijd ruim 500.000 bezoekers naar toe kwamen. Dat is bijna drie keer zoveel als normaal en ook aanzienlijk meer dan er afkwamen op de voorgaande twee edities van Serious Request. “Ruim een half miljoen bezoekers, dat is veel meer dan verwacht”, zegt Nathan Stukker, wethouder …

Lees verder »