Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid (Pagina 50)

Openbare orde en veiligheid

Kabinet pakt belastingontwijking en belastingontduiking aan

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën ingestemd met de Fiscale beleidsagenda en de uitwerking van de eerste prioriteit daarin: de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. In de Fiscale Beleidsagenda benoemt het kabinet voor de komende periode vijf prioriteiten: het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, het verlagen van de belasting op arbeid, een Nederlands vestigingsklimaat dat fiscaal …

Lees verder »

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Dat maakte minister Dekker voor Rechtsbescherming op de Europese dag van het Slachtoffer bekend bij de presentatie van de meerjarenagenda slachtofferbeleid. Uitbreiding spreekrecht Het spreekrecht zal op nog meer manieren worden uitgebreid. Zo zullen slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid …

Lees verder »

6 van de allerslimste ‘slimme’ steden ter wereld

Hoewel steden 80 procent van de rijkdom in de wereld genereren, krijgen ze ook steeds vaker te maken met serieuze economische, sociale, demografische, milieu, en veiligheidsuitdagingen. In 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in steden en de snelle verstedelijking en vergrijzing veroorzaakt in de toekomst steeds grotere druk op energie, infrastructuur, transport en de gezondheidszorg. Om deze uitdagingen aan …

Lees verder »

Advieslijn helpt jeugdprofessionals bij vragen over extremisme en polarisatie

Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen sinds kort terecht bij het nieuwe Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie). Professionals die met jongeren werken, hebben soms te maken met heftige extremistische ideeën bij jongeren. Hoe ga je daarmee om? In 2017 constateerde speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport …

Lees verder »

Terreur organiseren

Terroristische organisaties gebruiken cyberspace ook voor rekrutering, communicatie en het plannen van aanvallen. Ze zijn verhuisd naar de digitale ruimte, mede omdat ze weten dat fysieke organisatie hen kwetsbaar maakt voor opsporing en arrestatie. Terreurcellen worden steeds kleiner, lokaler en hebben geen specifieke leider, waardoor het moeilijk wordt om de connectie tussen verschillende cellen te leggen of ze te uit …

Lees verder »

Partijen laks in screenen kandidaten op criminele banden

Politieke partijen doen veel te weinig om te voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen, vindt Emile Kolthoff, lector ondermijning bij de Avans Hogeschool, docent op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. Emile Kolthoff bepleit onafhankelijke screening. Ironisch ‘Die conclusie trek ik naar aanleiding van veel verschillende signalen. Onderzoek …

Lees verder »

Problematisch alcoholgebruik ook onderdeel van Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord zal niet alleen gaan over de aanpak van roken en overgewicht maar ook over het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Dat maakt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend. De staatssecretaris sprak in de afgelopen maanden met een groot aantal maatschappelijke organisaties, ondernemers en deskundigen over de invulling van het Preventieakkoord. De inzet op de drie thema’s – roken, overgewicht …

Lees verder »

De onzichtbare invloed van bovenlokale criminele netwerken op de wijk

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag op welke wijze bovenlokale criminele netwerken georganiseerd zijn en opereren, welke onzichtbare invloed ze hebben op de wijk en wat dit betekent voor de aanpak. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we onderzoek uitgevoerd in drie niet nader te noemen gemeenten, in nauwe samenwerking met de lokale veiligheidspartners (gemeente, politie, Openbaar …

Lees verder »

Zeven adviezen aan burgemeesters hoe te handelen bij een terroristische aanslag

“Terrorisme is op dit moment in Europa – en dus ook in Nederland – een verschijnsel waar we rekening mee moeten houden. Juist ook lokale bestuurders kunnen leren van aanslagen die hebben plaatsgevonden”, schrijft het Instituut Fysieke Veiligheid bij het publiceren van de handreiking ‘Veerkrachtig omgaan met aanslagen: een advies voor bestuurders’. Alle hebben een exemplaar van de handreiking ontvangen. …

Lees verder »