Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid (Pagina 52)

Openbare orde en veiligheid

Demonstranten mogen ingang PI Vught niet blokkeren

Tijdens een protestmanifestatie op 29 oktober aanstaande bij de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Vught mag de Bond van Wetsovertreders de ingang van de gevangenis niet laten blokkeren. Wel mogen de demonstranten actie voeren op de parkeerplaats van de PI. Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en …

Lees verder »

Bedreiging lokaal bestuur en ondermijning

In een recent verschenen onderzoeksverslag van het Groningse onderzoeksbureau Pro Facto geeft bijna een kwart van alle burgemeesters aan persoonlijk te zijn bedreigd met een crimineel oogmerk. Voor de wethouders (11%)en raadsleden (8%) liggen die percentages beduidend lager. Opvallend is dat ambtenaren van de Dienst Openbare Orde &Veiligheid na de burgemeester het meest worden bedreigd (12%). Jan Brouwer, hoogleraar Algemene …

Lees verder »

Politie waarschuwt voor ‘kerntrekken’

De Groningse politie waarschuwde deze week op hun Facebookpagina voor kerntrekken: een populaire inbraakmethode waarmee een inbreker binnen 30 seconden de meeste sloten kan forceren. En dat is zonde, want door één simpele, preventieve maatregel te nemen, kun je al voorkomen dat een inbreker door middel van kerntrekken je woning binnendringt. Wat is kerntrekken? Kerntrekken, ook wel ‘de Roemeense methode’ …

Lees verder »

Impact terroristische dreiging op de samenleving

In aanloop naar de derde editie van het congres Radicalisering & terrorisme op 12 december 2017 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Massoud Djabani, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme. Massoud Djabani doorliep ooit zelf het radicaliseringproces, van beginstadium tot en met de extreme eindfase ‘terrorisme’. …

Lees verder »

Van mishandeld kind tot sterke vrouw

De Pakistaans-Nederlandse Hameeda Lakho werd in haar jeugd ernstig mishandeld en leefde jarenlang in de veronderstelling dat haar moeder dood was. Tot ze ontdekte dat haar vader haar had voorgelogen. Ze schreef meerdere autobiografische boeken over haar traumatische jeugd en de mislukte hereniging met haar moeder. Ook richtte ze stichting Geheim Geweld op voor lotgenoten. “Kindermishandeling houdt niet op als …

Lees verder »

Terrorisme en georganiseerde criminaliteit bestrijden met rechtvaardige samenleving

“Terrorisme bestrijd je met een rechtvaardige samenleving. Haatimams preventief verbieden te spreken, zoals burgemeester Van Gijzel van Eindhoven deed, of Eritrese vluchtelingen verbieden te demonstreren, wat in Veldhoven gebeurde, is in strijd met het recht. Wat maatschappelijk wenselijk is, loopt niet altijd parallel met wat er wettelijk mogelijk is. Dat moet vooral zo blijven.” Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan …

Lees verder »

Woonoverlast en onveiligheid in de buurt: participatie helpt

Veel woningcorporaties kennen het: complexen waar woonoverlast, vervuiling en zelfs criminaliteit mensen een onbehaaglijk gevoel geven maar waar geen grip op te krijgen is. De problemen zijn onvoldoende ‘crimineel’ voor politie, te intimiderend voor bewoners en te diffuus voor straatcoaches. Toch moet er wat gebeuren. Zonder participatie van bewoners gebeurt er echter niet veel. Lucien Stöpler, oprichter en eigenaar van …

Lees verder »

Congresverslag Cyber Security Event

Dinsdag 10 oktober vond de 2e editie van het Cyber Security Event plaats, waarbij samen de laatste ontwikkelingen en actualiteiten besproken zijn. Ook zijn veel ervaringen uitgewisseld en is er veel geleerd van elkaar. We kijken terug op een inspirerende dag! Dat cyber security topprioriteit is voor het nieuwe kabinet blijkt wel uit het nieuwe regeerakkoord en de tientallen miljoenen …

Lees verder »

Regeerakkoord: dit is wat je moet weten over de plannen op veiligheid

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is klaar. Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet (bestaande uit de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) op veiligheid? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zette de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van veiligheid voor u op een rij. Nederland is een democratische rechtsstaat die alertheid en onderhoud vergt om de vrijheid en …

Lees verder »