Veiligheid

Geef ons maar een plek in de samenleving

De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is er voor sociaal kwetsbare mensen in de marge van de samenleving. Mensen met uiteenlopende en vaak meerdere problemen. Voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en dakloosheid is het belangrijkste doel, naast een aanvaardbare kwaliteit van leven. Voor gemeenten is het moeilijk zicht krijgen op deze diffuse groep. Toch biedt de nieuwe Wmo mogelijkheden. Judith …

Lees verder »

Een leven als ex-Jehova’s getuige

Ze ging op haar twaalfde al als Jehova’s getuige langs de deuren. Toen ze het kerkgenootschap achter zich liet, moest ze haar leven opnieuw opbouwen. ‘Ik was heel onzeker, durfde mensen niet aan te kijken.’ Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme, gespecialiseerd …

Lees verder »

Beveiligen? Geen uniform maar mindset!

Hoe meer dikke muren, camera’s en bewakers, hoe veiliger we denken dat het is. We denken nog traditioneel waar het security betreft en dan hebben we het vaak over diefstal en inbraak. Het doel is om proactief potentiële dreigingen te signaleren. Daarbij is de alerte mens in zijn omgeving de beste beveiliger die er is. Mark van den Wijngaard, manager …

Lees verder »

Verstandig veiligheidsbeleid vereist regentenmoed

Bestuurders met moed zijn uitzonderingen als het gaat om veiligheid. De meesten geven onder het motto ‘alles voor de veiligheid’ en uit angst voor hun eigen hachje honderden miljoen uit voor disproportioneel veiligheidsbeleid. De gewone burger blijkt vaak een stuk verstandiger. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van Crisislab, docent op de opleiding beleidsmedewerker …

Lees verder »

Burgernet en risico- en crisiscommunicatie

Overheden zijn verplicht om de burger (inwoners en bedrijven) te informeren over gezondheids- en veiligheidsrisico’s. De vraag is echter: “Hoe doe je dat?’ Er is een woud aan apps, communicatiemogelijkheden en mensen die iedere keer weer iets nieuws uitvinden om met de “burger” te communiceren. Wordt het allemaal niet wat te veel? Gerard Mouwen, programmamanager Burgernet bij de Nationale Politie …

Lees verder »

Geen crisis of ramp is hetzelfde

Nederland werd de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks tragische incidenten, zoals het schietdrama in Alphen aan den Rijn, de brand in Moerdijk, de Facebookrellen in Haren en het Monstertruckincident in Haaksbergen. Een crisis of ramp komt niet alleen voor in grote gemeenten met veel risicovolle industrie en grootstedelijke problematiek, maar kan zich ook voordoen in een kleine of middelgrote …

Lees verder »

Aanpak van complexe meervoudige problematiek bij draaideurcriminelen

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is een samenwerkingsverband van partners uit de bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen. Onder één dak werken zij samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en of verdachten van strafbare feiten. Het Veiligheidshuis grijpt in op de persoonlijke omstandigheden van haar cliënten om recidive te voorkomen. De kern van deze aanpak is een combinatie van straf en …

Lees verder »

Complexe regelgeving voor drones schrikt af

Gemeenten mogen sinds vorig jaar juli drones inzetten voor cameratoezicht. In de praktijk gebeurt dit echter nog niet. Een van de redenen is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat de wet- en regelgeving te complex is. De VNG dringt er al langer bij het Rijk op aan om met duidelijkere regels te komen. De veiligheid in de openbare …

Lees verder »

Blijf in gesprek over het delen van gegevens rondom gezinnen

Passend Onderwijs

Het komt nog steeds voor dat professionals essentiële informatie niet met elkaar delen. Belangrijke en kostbare interventies mislukken omdat er meer speelt in het gezin dan bekend is bij de trajectbegeleider. Ook het omgekeerde komen we tegen: professionals die juist meer persoonlijke klantinformatie delen dan noodzakelijk is, omdat niet duidelijk vanuit een ‘doel’ wordt geredeneerd. Gelukkig gaat het meestal goed. …

Lees verder »

Tilburgse toestanden?

Dit is het verhaal van 3.000 wiettelers, een Tilburgse hoogleraar, een Friese burgemeester, de regering en een teamchef opsporing van Politie Midden-Nederland. Het eindig met de vraag: “Wie is de mol?”. Maar nu eerst het verhaal. Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. …

Lees verder »