Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Dat maakte minister Dekker voor Rechtsbescherming op de Europese dag van het Slachtoffer bekend bij de presentatie van de meerjarenagenda slachtofferbeleid.

Uitbreiding spreekrecht

Het spreekrecht zal op nog meer manieren worden uitgebreid. Zo zullen slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid krijgen te spreken op het moment dat de dwangverpleging van tbs-gestelden voorwaardelijk wordt beëindigd. Slachtoffers mogen dan aangeven welke voorwaarden zij gepast achten, zoals een locatie- of contactverbod. Daarnaast krijgt stieffamilie van slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de rechtszitting te spreken. “Het is van groot belang dat slachtoffers niet alleen kunnen spreken, maar dat ze ook gehoord worden. Verdachten moeten worden geconfronteerd met het leed dat zij slachtoffers hebben aangedaan”.

Bescherming slachtoffers

Behalve een versteviging van de positie van slachtoffers in de rechtszaal wil minister Dekker ook de omgang met slachtoffers door hulpinstanties verbeteren. Zo krijgt de politie meer personeel (124 fte) om slachtoffers de bescherming te geven die ze nodig hebben, om zo herhaald slachtofferschap te voorkomen. Ook zal Slachtofferhulp Nederland de online dienstverlening uitbreiden. Daarnaast wordt de privacy van slachtoffers beter gewaarborgd, doordat persoonsgegevens van slachtoffers zoals adres en woonplaats in de toekomst niet meer automatisch in het strafdossier terecht komen.

Schadevergoeding slachtoffers

Ook het verhalen van de schade die slachtoffers hebben geleden moet beter, vindt Dekker. “Slachtoffers hebben er niet voor gekozen om slachtoffer te worden; het overkomt ze. Als zij financiële schade ondervinden, dan moet dat zo snel mogelijk worden opgelost”. Zo komt er onder meer een gebruiksvriendelijker schadeformulier en krijgen slachtoffers praktische ondersteuning bij het invullen hiervan.

Meer weten?

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Op de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein leert u hoe u burgers betrekt bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Formele start Samen tegen mensenhandel

Het programma Samen tegen mensenhandel is op 4 december formeel gestart. Staatssecretaris Harbers opende de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *