sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

De terroristische dreiging op Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen. Er zijn steeds meer signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa terroristische aanslagen te plegen. Deze groeperingen noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit. Ook een terroristische aanslag vanuit rechts-extremistische hoek blijft voorstelbaar. Ten slotte zouden eenlingen of kleine groepen, die zich vanuit complotdenken tegen de overheid hebben …

Lees verder »

Datamanagement in een datagedreven organisatie

Een datagedreven organisatie heeft erg veel baat bij goed datamanagement. Het stelt je namelijk in staat om via de informatie uit systemen antwoord te krijgen op vraagstukken in de organisatie. Je denkt aan vragen over alle informatiegebieden in de publieke sector. Intelligence Professional Edward Blom vertelt meer over de inrichting van datamanagement en de bijbehorende bouwstenen. Vraagstukken in een datagedreven …

Lees verder »

Hoe zet je storytelling in het onderwijs in?

Storytelling is een krachtig instrument in het onderwijs, zowel in- als extern. Gebruik het bijvoorbeeld om lessen kleur te geven, maar ook om studenten aan te trekken of de interne cultuur te versterken. Verhalen over persoonlijke ervaringen van medewerkers, docenten of studenten zijn hierin van onschatbare waarde. Flor Gerritsen, storyteller en trainer bij HELDEN, vertelt hoe je deze persoonlijke verhalen …

Lees verder »

Deze wetten financieren de gezondheidszorg

Deze wetten financieren de gezondheidszorg

Financiering is van vitaal belang om toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg te waarborgen. Premies, belastingen en gemeentelijke financiering dekken de zorgkosten. Hiermee streven we naar een duurzaam en inclusief gezondheidszorgsysteem. Verschillende wetten spelen een belangrijke rol in de financiering: Zorgverzekeringswet Wet maatschappelijke ondersteuning Wet langdurige zorg Jeugdwet Dankzij deze wetten is zorg en ondersteuning voor alle burgers toegankelijk. Hoe dragen …

Lees verder »

Wat is het belang van data voor learning & development?

Data is erg belangrijk voor learning & development. Het stelt je namelijk in staat om uitspraken te doen over de effectiviteit van leerinterventies. Data-enthousiasteling Max Mertens noemt data onderbelicht binnen organisaties. Mensen kennen de waarde en potentie van data, maar weten niet waar te beginnen omdat het veel en groot is. Max vertelt in dit artikel hoe je waarde ontleent …

Lees verder »

Merwede autovrij: Een veelbelovende wijk in Utrecht

Merwede is een autovrije wijk in Utrecht van 24 hectare die door de gemeente in verschillende fasen wordt ontwikkeld. Het doel hiervan is een bebouwde woonwijk met weinig ruimte voor auto’s, zodat bewoners gemakkelijk toegang hebben tot voorzieningen, het openbaar vervoer en goede fiets- en wandelpaden. Bart Claassen, Senior projectleider/Urban designer bij BURA Urbanism , is samen met zijn collega’s …

Lees verder »

Extra gemeenten in aanpak van jeugdcriminaliteit

Meer gemeenten worden door het kabinet ondersteund in de aanpak van het voorkomen van jeugdcriminaliteit. De gebiedsgerichte preventieve aanpak om te voorkomen dat jongeren uitgroeien tot grote criminelen, wordt uitgebreid van 15 naar 27 gemeenten. Dat schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer in halfjaarbrief aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Samen met minister Weerwind voor …

Lees verder »

Niet eerder zoveel meldingen van bedreiging politici

In 2022 ontving het Team Bedreigde Politici van de politie-eenheid Den Haag 1.125 meldingen van bedreiging. Dat is bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor (588 meldingen). Het aantal bedreigingen dat als strafbaar werd beoordeeld, steeg nog sterker: van 373 in 2021 naar 889 in 2022. De toename hangt vooral samen met veel nieuwe meldingen van bedreiging door één Tweede Kamerlid. …

Lees verder »

Ministerie van Justitie en Veiligheid investeerde in aanpak georganiseerde misdaad, de rechtspraak en opvang

In 2022 investeerde het ministerie van Justitie en Veiligheid fors in de aanpak van georganiseerde misdaad. Zo krijgen meer gemeenten structureel geld om te voorkomen dat kleine jongens uitgroeien tot grote criminelen. Het aantal gemeenten dat meedoet aan het zogenoemde programma Preventie met Gezag is uitgebreid van 15 naar 19 voor wijken en buurten waar jongeren de grootste risico’s lopen …

Lees verder »

Angst voor privacywetgeving belemmert gegevensdeling binnen zorg en overheid

Uitvoeringsorganisaties van overheidstaken stuiten regelmatig op obstakels door privacywetgeving, bijvoorbeeld in de zorg. De Rekenkamer controleert de uitgaven en inkomsten van de Rijksoverheid en gaf voorbeelden waarbij privacywetgeving nadelig uitpakt voor burgers. Je denk aan mensen die onder het bestaansminimum leven en niet wisten van hun recht op aanvullende uitkeringen, of aan zorgfraudeurs die ongestraft doorgaan met hun praktijken en …

Lees verder »