sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Meer online agressie tegen vrouwelijke lokale politici

Vrouwelijke lokale politici krijgen vaker met online agressie en geweld te maken dan hun mannelijke collega’s. Bijna de helft van de vrouwelijke politici in gemeenten, provincies en waterschappen heeft hiermee te maken gehad. Bij mannelijke politici gaat dit om ruim 35%. Vrouwen krijgen niet alleen vaker te maken met online agressie en geweld, maar zij ondervinden hier ook meer gevolgen …

Lees verder »

🎧Podcast: Combinatie groepsaanpak met persoonsgerichte aanpak

Beluister de podcast met Manon van Olst, procesregisseur jeugd, Zorg en Veiligheidshuis Groningen.  Manon deelt hierin haar visie over het thema: Combinatie groepsaanpak met persoonsgerichte aanpak Wat zijn de voordelen van een (sluitende) ketenaanpak? Waarom zijn zowel de groepsaanpak als de persoonsgerichte aanpak belangrijk? Hoe combineer je de groepsaanpak met de persoonsgerichte aanpak? Save the date! Op 20 maart 2025 …

Lees verder »

‘Bijna alles is een Interreg project’

‘Bijna alles is een Interreg project’. Deze optimistische uitspraak van een docent van de Opleiding Effectief Subsidies Verwerven is mij bijgebleven. De Europese subsidieregeling Interreg is inderdaad een zeer veelzijdige subsidie die allerlei regionale initiatieven ondersteunt op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Maar bijna alles? Laten we eens kijken welke projecten Interreg heeft ondersteund op het gebied van onderwijs, overheden en zorg. …

Lees verder »

Beleidsverlamming in zorg en veiligheid tegengaan met opgaven gestuurd werken

Een integrale aanpak waarbij het zorg- en veiligheidsdomein samenkomen geven kwetsbare burgers een betere kwaliteit van leven én zorgt voor minder veiligheidsproblemen. Een domeinoverstijgende aanpak is echter lastig te realiseren. Igno Pröpper, grondlegger van Opgaven Gestuurd Werken en oprichter van Partners+Pröpper, stelt dat veel plannen en visies leiden tot ‘beleidsverlamming’. “Het kost energie, zonder enige connectie met ‘hoe dan?’, ‘met …

Lees verder »

Amsterdam maakt ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Op stoepen, straten en wegen, pleinen, water en parken ontmoeten we elkaar, zoeken we ontspanning of verdienen we ons geld. We maken er eenommetje, we praten met de buren, we doen boodschappen. We gaan met onze kinderen naar de speeltuin of naar ons werk. We sporten, vieren een feestje, picknicken, zwemmen. Of je …

Lees verder »

Gebiedsontwikkeling in stedelijke gebieden belangrijker dan ooit door klimaatverandering

Een extreme bui kan schade veroorzaken met kosten die oplopen tot wel honderden miljoenen euro’s in stedelijke gebieden. Klimaatverandering zorgt dat extreme weersomstandigheden, zoals de buien, steeds vaker voorkomen. Dit terwijl stedelijke gebieden, zoals Amsterdam, hier niet op ingericht zijn. De noodzaak van gebiedsontwikkeling is duidelijk, maar wat kunnen we doen? Gevolgen van klimaatverandering Het jaar 2023 was het natste …

Lees verder »

Stop met hete aardappel doorspelen rondom de nazorg ex-gedetineerden

Jaarlijks keren er in Nederland 30.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. 70% van deze groep recidiveert binnen zes jaar, door allerlei problematiek: zo zwaaien 3.000 tot 5.000 ex-gedetineerden af zonder geldig ID-bewijs. Goede nazorg in een ketensamenwerking is nodig voor de ex-gedetineerden. Welke rol speel je als coördinator nazorg ex-gedetineerden en wat kun je doen? Krist Dekkers, senior-adviseur met meer …

Lees verder »

🎧 Podcast: Samen verantwoordelijk voor een preventieve aanpak

Beluister de podcast met Marijke Drogt, criminoloog & adviseur jonge aanwas Straatwaarden, RIEC Marijke deelt hierin haar visie over het thema: Samen verantwoordelijk voor een preventieve aanpak In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: In hoeverre hebben we de juiste focus in de aanpak van jonge aanwas? Iedereen roept dat we integraal moeten samenwerken, maar hoe gaan we …

Lees verder »

Wetsvoorstel betere bescherming tegen mensenhandel naar de Tweede Kamer

De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreider en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders van mensenhandel beter opgespoord en vervolgd worden. Slachtoffers worden zo beter beschermd. Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer stuurt.  Daders …

Lees verder »

Steeds meer langdurig zieken door werkstress

Nederlanders vallen steeds vaker uit door werkstress, zo blijkt uit onderzoek van HumanCapitalCare en ArboNed. Dit lijkt niet te verminderen: werkdruk neemt de komende jaren alleen maar toe. Waar komt de toename van werkstress vandaan en wat is er aan te doen? Hoge kosten door werkstress Afgelopen jaar is het aantal mensen dat zich langdurig ziekmeldde door stressklachten met 11 …

Lees verder »