Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Minister Grapperhaus informeert zich over dumpen van drugsafval in de natuur

Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap vindt honderden keren per jaar drugsafval in het beschermde natuurgebied dat hij samen met collega’s beheert. Het gaat dan om plastic bakken waarin hennepstekken hebben gezeten, kartonnen dozen die tl-lampen verpakten en blauwe, plastic vaten met chemisch restafval van xtc-productie. Het wordt achteloos uit auto’s en bestelbussen gegooid en geladen. Met name dat …

Lees verder »

Strafbeschikking niet meer weg te denken in strafbestel

De strafbeschikking blijkt bij veelvoorkomende strafbare feiten, zoals rijden onder invloed, winkeldiefstal, vandalisme en ordeverstoring, een adequate manier om een sanctie op te leggen. Sinds 2008 kan het Openbaar Ministerie (OM) strafbeschikkingen buiten de rechter om uitvaardigen. Dit invoeringstraject is nog niet afgerond en het OM blijft de werkwijze verbeteren. Uit de evaluatie van de Wet OM-afdoening blijkt wel dat de …

Lees verder »

Nieuwe wetten per 1 januari 2019 in Openbare Orde en Veiligheid

Welke nieuwe wetten treden er per 1 januari 2019 in werking op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft een overzicht gemaakt met daarin de belangrijkste wetten die op 1 januari 2019 in werking treden. Sluiten drugspanden Burgemeesters kunnen woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk …

Lees verder »

Voetsoldaat bij een bende, hoe word je dat?

Valt er iets algemeens te zeggen over Marokkaanse Nederlanders in de criminaliteit? De vraag is actueel omdat de drugsoorlog in deze groep escaleert, met de vergeldingsmoord op een broer van een nieuwe kroongetuige. Hans Werdmölder, antropoloog en criminoloog, docent op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden en auteur van het boek Marokkanen in de marge. Hans Werdmölder, die al decennia jonge …

Lees verder »

Waanzin en ziekte

De afgelopen jaren heeft het onderzoek naar de hersenen een grote vlucht genomen. Vooral door de komst van de MRI-scanners. We weten steeds meer over hoe het er in onze bovenkamer aan toe gaat. Welke hersengebieden een rol spelen bij welke emoties en gedachten. Hoe die hersengebieden samenwerken, elkaar beïnvloeden, signalen uitwisselen. Wat daarbij mis kan gaan. Steeds meer psychische …

Lees verder »

Langverwachte verruiming sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet treedt 1 januari 2019 in werking

Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) aangenomen. Het gewijzigde artikel 13b Opiumwet zal op 1 januari 2019 in werking treden. Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de opleiding bibob coördinator en …

Lees verder »

Kabinet stelt nationaal plan NAVO vast

Het kabinet heeft ingestemd met het nationaal plan voor de NAVO. In het plan staat dat het kabinet in het voorjaar gaat bepalen waaraan extra geld uit de rijksbegroting wordt uitgegeven. De intentie is om, als onderdeel van die afweging, extra te gaan investeren in Defensie.   Dreigingen Extra investeringen in Defensie zijn noodzakelijk omdat de nabije veiligheidsomgeving instabieler is …

Lees verder »

Kabinet neemt maatregelen om burger meer te zeggen te geven over leefomgeving

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge. Right to Challenge Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij een ‘challenge’ …

Lees verder »

Meld Misdaad Anoniem-campagne tegen criminaliteit in haven Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft recent in aanwezigheid van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het startsein gegeven voor een Meld Misdaad Anoniem-campagne tegen ondermijnende criminaliteit in de zeehaven van Moerdijk. Criminelen misbruiken de goede faciliteiten en infrastructuur van zeehavens voor hun illegale praktijken. Het gaat om georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waarbij mensen in de haven worden geconfronteerd met drugssmokkel, illegale handel, …

Lees verder »

Formele start Samen tegen mensenhandel

Het programma Samen tegen mensenhandel is op 4 december formeel gestart. Staatssecretaris Harbers opende de bijeenkomst in Den Haag. Hij benadrukte de schade die dit onaanvaardbare delict aanricht en de collectieve inzet die nodig is om mensenhandel aan te pakken. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partners. Samen met deze partners krijgt de aanpak …

Lees verder »