Openbare orde en veiligheid

🎧 Podcast: ondermijningsboa’s

Beluister de podcast van Henk de Vries, Senior Beleidsadviseur Veiligheid bij MB-ALL. Hij deelt hierin zijn visie over het thema ondermijningsboa’s. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat zijn ondermijningsboa’s en waarom zij zijn onmisbaar in de aanpak van ondermijning?Wat is het voordeel om handhavers in te zetten bij het aanpakken van ondermijning?Welke bevoegdheden kunnen handhavers inzetten? …

Lees verder »

Eerste bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad

4 november jl. heeft de eerste bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) plaatsgevonden. De NVR kwam bijeen voorafgaand aan de ministerraad. Tijdens de NVR stond het thema economische veiligheid en weerbaarheid centraal. De ministerraad heeft op 9 september 2022 op voorstel van minister-president Rutte besloten tot de instelling van een Nationale Veiligheidsraad (NVR). Nederland is een open, divers en internationaal …

Lees verder »

Strijd tegen georganiseerde misdaad opgevoerd op alle fronten

Zware misdaad tast in toenemende mate onze veilige samenleving en open economie aan. De internationale drugshandel gaat gepaard met grote sommen crimineel geld, grof geweld en intimidatie. Onze democratische rechtsstaat is de naïviteit voorbij en moet worden verdedigd. De strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt op alle fronten opgevoerd: vanuit de opsporing, met internationale partners en betrokkenheid van …

Lees verder »

Bijna 30 miljoen euro tegen drugssmokkel via mainports

Nederlandse mainports moeten zo onaantrekkelijk mogelijk worden voor internationale drugssmokkel. Onze grote logistieke knooppunten – de havens van Rotterdam, Zeeland West-Brabant en Noordzeekanaalgebied, de luchthaven Schiphol en de bloemenveilingen – moeten grote knelpunten voor drugscriminelen worden. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid investeert daarom structureel 29 miljoen euro in de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit op onze mainports en logistieke knooppunten. Hierbij zet …

Lees verder »

Werken houdt criminaliteit op afstand

Uit 2 onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten op werken is daarom van groot belang in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. SZW onderzocht de relatie tussen bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en criminaliteit in kwetsbare wijken. Daarnaast zoomde een …

Lees verder »

Verdragen VAE versterken aanpak georganiseerde misdaad

De internationale aanpak van georganiseerde misdaad wordt versterkt door onderlinge afspraken hierover tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft daartoe vandaag met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken twee bilaterale verdragen met VAE ingediend bij de Tweede Kamer; een over wederzijdse rechtshulp en een over uitlevering. De onderlinge afspraken met de VAE zijn …

Lees verder »

🎧 Podcast: datagedreven aanpak woonfraude

Beluister de podcast van Anton Siebert, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid en projectmanager Scheerlicht, gemeente Diemen en dr. Jurriaan Souer, co-founder, Shintō Labs. Ze delen hierin hun visie over het thema datagedreven aanpak van woonfraude. In deze podcast geven ze antwoord op vragen als: Wat verstaan jullie onder woonfraude en hoe breng je dit aan het licht?Hoe kun je data optimaal …

Lees verder »

Openbaar Ministerie: traditionele misdaad en cybercriminaliteit smelten steeds meer samen

Sinds enkele jaren is er een toename in de versmelting van traditionele misdaad en cybercriminaliteit. Dat zegt het OM op de ONE-conference van 18 oktober jl., een groot internationaal cybersecuritycongres in Den Haag. Een inval waarbij naast kwaadaardige software ook drugs en wapens worden gevonden. Afpersers die ransomware én geweld inzetten. Digitale marktplaatsen met tips om geld wit te wassen, …

Lees verder »

🎧 Podcast: datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen

Beluister de podcast van Jonas Stuurman en Jimmy Maan, onderzoekers Lectoraat Ondermijning, Avans Hogeschool. Ze delen hierin hun visie over het thema datagedreven aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Waarom is ondermijning op bedrijventerreinen een steeds groter wordend probleem?Hoe kunnen gemeenten inzicht krijgen in hetgeen zich afspeelt op een specifiek bedrijventerrein?Wat is het …

Lees verder »

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is een belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en …

Lees verder »