Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid (Pagina 84)

Openbare orde en veiligheid

Huiselijk geweld en kindermishandeling niet ontdekt

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld. Spoedeisende hulp Vrijdagavond spoedeisende hulp, half tien. In lichte paniek komt een …

Lees verder »

Een brug te ver; pleidooi voor redundante infrastructuur

Thomas Reitsma, beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen bij ondernemersorganisatie EVO, secretaris van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen en docent op het blended learning traject Tunnelveiligheid. Een paar dagen voordat de kerstdagen begonnen was het volop in het nieuws: de nieuwe Botlekbrug behaalde de treurige mijlpaal van vijftig storingen sinds de opening half juli 2015. Het AD bracht taart bij Rijkswaterstaat, …

Lees verder »

Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

Bram van Dijk en Agnes van den Andel, onderzoekers bij DSP Groep, verrichten een onderzoek naar de lokale aanpak van radicalisering. In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Bram van Dijk en Agnes van den Andel, sprekers op het congres en docenten op de cursus Bestuurlijke aanpak …

Lees verder »

De gebeurtenissen in Keulen nader beschouwd

Door Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie en docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Ik ben zeker niet de enige die blij zal zijn dat januari weer voorbij is. Blue Monday weer overleefd, zullen we maar zeggen. Crisis-technisch gezien was het op zijn minst een bijzondere maand. De gebeurtenis die daarbij verreweg …

Lees verder »

Signalering van radicalisering en terrorisme

Ran Cohen, directeur van de SDR Academy, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen. In aanloop naar het congres Radicalisering & terrorisme op 31 mei 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Ran Cohen, directeur van de SDR Academy, spreker op het congres en docent …

Lees verder »

Verwarde personen niet het probleem in ambulante ggz

Door Piet Hein-Peeters, journalist en docent op de cursus Omgang met verwarde personen, schreef het boek Verwarde personen zijn het probleem niet, over de echte vragen in de ambulante ggz. Waarom is het eigenlijk een goed idee dat mensen die toch behoorlijk ziek zijn, zelfstandig wonen? Piet-Hein Peeters dook in de wereld van de ‘verwarde personen’ en ontdekte de pijnpunten …

Lees verder »

Radicalisering en terrorisme wordt nauwlettend in de gaten gehouden

 In aanloop naar het Congres Radicalisering en terrorisme op 31 mei 2016 interviewden wij SDR Academy. SDR Academy geeft haar mening over de grootste dreiging binnen de Nederlandse samenleving en actuele ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme. Daarnaast deelt de organisatie haar visie over de toekomst van de veiligheidssector. SDR Academy is partner van het Congres Radicalisering en terrorisme.  Wat zijn …

Lees verder »

Zet ouders in om radicalisering te voorkomen

Door Marjan Möhle, adviseur bij JSO en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, ondersteunt, begeleidt en adviseert professionals bij preventie van radicalisering. Ouders kunnen een sleutelrol spelen in de preventie van radicalisering van hun kinderen door hen weerbaar te maken. Maar dan moeten zij wel weten hoe. Vijf tips voor hulpverleners om ouders hierin te ondersteunen. …

Lees verder »

Gevaren op school in kaart brengen

Door Carl Steinmetz, zelfstandig adviseur op het terrein van veiligheid. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn door de jaren heen niet onveiliger geworden. Het is echter niet duidelijk of dit te danken is aan veiligheidscampagnes en maatregelen van scholen of de overheid. De praktijk School moet een plaats zijn waar je leert samenwerken en samenleven. De vaardigheden die je daarbij ontwikkelt …

Lees verder »

Voorkom mensenhandel en uitbuiting

In binnen- en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan mensenhandel (zoals seksuele en arbeidsuitbuiting). Het gevolg is dat personen worden uitgebuit en onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Hoe voorkomt u deze vorm van zware criminaliteit en ernstige schending van de mensenrechten in uw gemeente? Aan het …

Lees verder »