Openbare orde en veiligheid

Hele families zitten in de wiet tegenwoordig

Slechtlopende winkels met plots een nieuwe gevel? Dat kan misdaadgeld zijn. Wat te doen? Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector aan de Politieacademie en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning. Toon de toerist een achterbuurt in Nederland en hij zal vragen: zijn we er al? Waar zijn de dichtgetimmerde ramen, de junks, de hangjongeren? …

Lees verder »

Camera’s vaker bestuurd door algoritme

Met de ontwikkeling van Video Content Analyse (VCA) worden bewakingscamera’s steeds slimmer. Door het instellen van de juiste parameters en algoritmes kan afwijkend gedrag snel worden opgespoord. Ron Mense, manager bij het Securitas Operations Center (SOC) legt uit hoe dat werkt.  ‘Algoritmes worden steeds vaker gebruikt in camerabewaking’, vertelt Ron Mense. ‘Een algoritme bestaat uit een set van regels die …

Lees verder »

Normaliseren

Het overkwam me vlak voor de zomer, tijdens een bijeenkomst waarop een bevlogen hulpverlener vertelde over zijn werk. Hij had allerlei grensverleggende projecten opgezet voor zijn cliënten, die uiteindelijk door henzelf verder gerund werden. ‘Daarmee is maar weer eens bewezen dat mensen met een psychische aandoening prima in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen en managementtaken op zich te nemen,’ …

Lees verder »

Driehoek is boegbeeld bij terreur

Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. ‘Veerkracht van de bevolking én de autoriteiten is essentieel bij aanslagen. Natuurlijk maakt een aanslag enorme indruk en zal er eerst angst zijn. Tegelijk moeten we verder en weten wij uit eerdere voorbeelden dat de samenleving dergelijke aanslagen overleeft. Onze handreiking voor de bestuurlijke aanpak …

Lees verder »

Hoe mensen omgaan met terroristische aanslagen

De vele kanten van terrorisme (zoals jihadisme, radicalisering, terugkeerders, contra-strategieënterrorisme aanpak) krijgen almaar meer serieuze belangstelling. Dat geldt ook – vooral sedert 9/11 – voor de gevolgen van terroristische aanslagen op de samenleving. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de coping van individuele mensen en een thema als PTSS, maar ook naar de economische en maatschappelijke gevolgen. Hoe lang duurt het …

Lees verder »

De prijs van schizofreen zijn en gedwongen opname weigeren: zes kogels

Zes politiekogels voor Cyprian. Waarom? Omdat hij een schizofreen was die zijn pillen niet meer had genomen en zich verbaal verzette tegen zijn gedwongen opname. Hij zou hebben geroepen tegen de agenten die zomaar aan zijn bed stonden dat hij ‘een mes had’. Maar er was geen mes. Of toch wel? Toch stonden er vier getrainde agenten om Cyprian heen, …

Lees verder »

Mythes in criminaliteit

Criminaliteit en onraad houdt burgers en overheden bezig. Misschien te veel? Wat iedereen voor waar houdt kan ook net wat anders liggen. Lucien Stöpler, oprichter en eigenaar van Justice in Practice en hoofddocent van de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein. De mythe van de parallelle samenleving Volgens vooraanstaande misdaadbestrijders en -beschrijvers is er een parallelle criminele samenleving in Nederland. Deze …

Lees verder »

Een slimme stad is niet vanzelfsprekend een veilige stad

Over heel de wereld nemen steden snel in omvang toe. De verwachting is dat in 2030 zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s woont. De versnelde groei van de stedelijke populatie vraagt niet alleen om een betere infrastructuur en meer voedsel en energie, maar betekent ook meer behoefte aan veiligheid. Voor de veilige stad van de toekomst is het …

Lees verder »

Collectieve solidariteit: samen voor ons eigen

De huisvestingsector staat de komende tien tot twintig jaar voor enkele stevige uitdagingen: van meer verstedelijking en superdiversiteit tot een toenemende vergrijzing, armoede en ongelijkheid. Hoe anticipeert de sector hierop en kan ze bijdragen aan betere informele zorg in wijk en buurt? Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding beleidsadviseur integratie en diversiteit …

Lees verder »

Hoe je criminele jongeren aanpakt

Hans Werdmölder is cultureel antropoloog en criminoloog Hij doet onderzoek naar jonge criminelen en schreef het boek ‘Marokkaanse lieverdjes’ en het boek ‘Marokkanen in de marge’. Dertig jaar criminaliteitsonderzoek maakte Hans Werdmölder niet erg optimistisch. Toch is er hoop. Noodklok In 2008 luidde Lodewijk Asscher als wethouder van jeugdzaken in Amsterdam de noodklok: de hulp aan probleemkinderen faalde. Het jeugd- …

Lees verder »