Openbare orde en veiligheid

Huisarts de poortwachter voor alle burgers; verwaarloosde zorg leidt tot personen met verward gedrag

Het feit dat er personen met verward gedrag zijn die voor overlast zorgen, ligt verscholen in het top-van- de- ijsberg-fenomeen. Het probleem is veel groter dan het lijkt. Veel personen die verward raken komen uit een kwetsbare groep die geen eenvoudige toegang hebben tot eerstelijns zorg. De laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten door mensen met verward gedrag …

Lees verder »

Na Bonifatius is bij Dokkum het betogingsrecht vermoord

Er was geen enkele reden dat de geoorloofde demonstratie tegen Zwarte Piet na het ‘A7-incident’ niet gewoon kon doorgaan. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden. Friese actievoerders …

Lees verder »

Aanpak kindermishandeling topprioriteit

Kindermishandeling is vreselijk. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is het de dagelijkse realiteit. Kindermishandeling is, samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van onze samenleving. Het is onze plicht elke vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. Voor mij als minister zal de aanpak ervan de komende jaren een absolute prioriteit zijn. Met deze woorden gaf minister …

Lees verder »

Blijvende dreiging van uitgereisde en lokale jihadisten

De jihadistische dreiging tegen het Westen is zeker niet afgenomen, ook niet na de val van Raqqa.  Zowel al Qa’ida als ISIS heeft nog altijd de intentie en de capaciteit om in Europa aanslagen te plegen. Er moet nog steeds vanuit worden gegaan dat er zich in Europa ISIS operatives bevinden die hier aanslagen voorbereiden. Hoewel er op dit moment …

Lees verder »

Onderwereld aast op raadszetels

Nu de interesse voor de gemeente politiek afneemt, groeit het risico van criminele infiltratie bij de komende raadsverkiezingen. Politieke partijen moeten alert zijn op criminele infiltratie van hun raadsfracties bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Waakzaamheid is geboden. “De angst bestaat dat criminele organisaties bewust mensen naar voren schuiven voor een raadszetel”, zegt Emile Kolthoff, lector ondermijning aan …

Lees verder »

Polarisatie bedreigt de Nederlandse werkelijkheid

Wat opvalt uit eigen onderzoek onder jonge stedelingen is dat de groepen die op dit onderwerp keihard tegenover elkaar staan, op de beide polen van hun gelijk, in hun leven in de stad eigenlijk juist zeer vergelijkbaar zijn in zowel hun denken als hun handelen. Dr Carl H.D. Steinmetz, psycholoog en managing director van Expats & Immigrants en hoofddocent van …

Lees verder »

Kort probleemjongeren op uitkering

Korten op uitkeringen, zichtbare taakstraffen en beperking van gratis advocatuur. Dat stelt antropoloog en criminoloog Hans Werdmölder voor als strafmaatregelen tegen probleemjongeren. Hans Werdmölder doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar criminele allochtonen en heeft alles gezien op dit gebied. Begin jaren tachtig begon hij als jonge antropoloog met veldwerk onder probleemjongeren in de Amsterdamse Pijp. Jaren later zocht hij ze …

Lees verder »

Gemeenten schieten tekort in aanpak mensenhandel

Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Tiende rapportage mensenhandel, dat recent is verschenen. Daarnaast ziet de rapporteur kansen in het betrekken van de medische beroepsgroep bij de aanpak van mensenhandel; uit haar onderzoek blijkt dat 50 procent van de medische professionals …

Lees verder »

Overheid stimuleert witwassen

De overheid is volgens Jan Brouwer medeschuldig aan de verwevenheid van onder- en bovenwereld. “Veertig jaar lang gedoogbeleid heeft een monster gecreëerd. Dat roep ik al jaren. Het is vergelijkbaar met de drooglegging in de Verenigde Staten in de jaren 20 van de vorige eeuw. Het alcoholverbod creëerde destijds een maffia. Hetzelfde heeft onze overheid geschapen met het verbod op …

Lees verder »

De Media: het instrument om jihadisme en terreur te bestrijden of juist om angst en onveiligheid te zaaien?

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 hebben onderzoekers zich massaal op het onderwerp ‘terrorisme’ gestort. De aanslagen op de ‘Twin Towers’ in New York hebben een diepe impact gehad op het onveiligheidsgevoel van de Westerse wereld. De Verenigde Staten maakte voor het eerst kennis met grootschalige terroristische aanslagen waar vele onschuldige burgers het slachtoffer van zijn geworden. Terrorisme is …

Lees verder »