Veiligheid

Brandmelder: afbrandinstallatie of levensredder?

Veel bedrijfspanden hebben een brandmeldinstallatie. Toch branden er regelmatig gebouwen af. Voeg daar dan nog de vele loze meldingen bij en je vraagt je het nut van zo’n installatie af. Hoe wordt de afbrandmeldinstallatie een levensreddende ontruimer? Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent van de opleiding Fire Safety Manager en de cursus Brandveiligheid van gebouwen, gespecialiseerd in …

Lees verder »

Bedrijfsleven onvoldoende beveiligd

Het Nederlandse bedrijfsleven moet een flinke inhaalslag maken op het gebied van beveiliging wil het bestand zijn tegen (nieuwe) dreigingen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Securitas. Meer dan de helft (55%) van de deelnemende organisaties geeft aan de afgelopen twee jaar geen wijzigingen te hebben doorgevoerd in haar beveiligingsbeleid. Dreigingen nemen toe Uit het onderzoek blijkt dat het Nederlandse …

Lees verder »

Securityradar

Onderweg naar ons werk kijken we op de snelheidsmeter van de auto, kijken we uit de trein waar we ons op de route bevinden en op de fiets scannen we de omgeving voor het oversteken van die drukke weg. Continu scannen we als een radar de omgeving of deze nog klopt met onze verwachtingen. Jordan van den Akker, adviseur Safety …

Lees verder »

Polarisatie bedreigt de Nederlandse werkelijkheid

Wat opvalt uit eigen onderzoek onder jonge stedelingen is dat de groepen die op dit onderwerp keihard tegenover elkaar staan, op de beide polen van hun gelijk, in hun leven in de stad eigenlijk juist zeer vergelijkbaar zijn in zowel hun denken als hun handelen. Dr Carl H.D. Steinmetz, psycholoog en managing director van Expats & Immigrants en hoofddocent van …

Lees verder »

Kort probleemjongeren op uitkering

Korten op uitkeringen, zichtbare taakstraffen en beperking van gratis advocatuur. Dat stelt antropoloog en criminoloog Hans Werdmölder voor als strafmaatregelen tegen probleemjongeren. Hans Werdmölder doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar criminele allochtonen en heeft alles gezien op dit gebied. Begin jaren tachtig begon hij als jonge antropoloog met veldwerk onder probleemjongeren in de Amsterdamse Pijp. Jaren later zocht hij ze …

Lees verder »

Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school

Agressie in de klas

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor scholen. Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving …

Lees verder »

Gemeenten schieten tekort in aanpak mensenhandel

Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Tiende rapportage mensenhandel, dat recent is verschenen. Daarnaast ziet de rapporteur kansen in het betrekken van de medische beroepsgroep bij de aanpak van mensenhandel; uit haar onderzoek blijkt dat 50 procent van de medische professionals …

Lees verder »

Overheid stimuleert witwassen

De overheid is volgens Jan Brouwer medeschuldig aan de verwevenheid van onder- en bovenwereld. “Veertig jaar lang gedoogbeleid heeft een monster gecreëerd. Dat roep ik al jaren. Het is vergelijkbaar met de drooglegging in de Verenigde Staten in de jaren 20 van de vorige eeuw. Het alcoholverbod creëerde destijds een maffia. Hetzelfde heeft onze overheid geschapen met het verbod op …

Lees verder »

De Media: het instrument om jihadisme en terreur te bestrijden of juist om angst en onveiligheid te zaaien?

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 hebben onderzoekers zich massaal op het onderwerp ‘terrorisme’ gestort. De aanslagen op de ‘Twin Towers’ in New York hebben een diepe impact gehad op het onveiligheidsgevoel van de Westerse wereld. De Verenigde Staten maakte voor het eerst kennis met grootschalige terroristische aanslagen waar vele onschuldige burgers het slachtoffer van zijn geworden. Terrorisme is …

Lees verder »

Congresverslag Veiligheid in de wijk

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 2 november 2017 vond in de RAI Amsterdam tijdens Amsterdam Security het congres Veiligheid in de wijk plaats. Hier kwamen experts en ervaringsdeskundigen, werkzaam …

Lees verder »