Home » Zorg (Pagina 16)

Zorg

Infographic: Eenzaamheid onder ouderen

eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid is slecht voor de gezondheid. Met name voor ouderen, omdat zij doorgaans een zwakker gestel hebben. Dit is slechts één voorbeeld van de problematiek binnen de ouderenzorg. Bespreek samen met experts de Toekomst van de Ouderenzorg tijdens het congres op 12 juni 2014. Bekijk het congres Toekomst van de ...

Lees verder »

De uitdaging van de specialist ouderengeneeskunde

ouderenzorg

Door Franz Roos, directeur Verenso en voorzitter tijdens het congres Toekomst van de Ouderenzorg Kwetsbare patiënten met complexe aandoeningenDe patiënten met wie de specialist ouderengeneeskunde in aanraking komt zijn kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe aandoeningen. Vaak betreft het ouderen die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Veelal gebruiken zij daardoor verschillende ...

Lees verder »

Eerstelijns ouderengeneeskunde

langdurige zorg

Eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen; lokale, persoonsgerichte, passende, proactieve, samenhangende zorg én ondersteuning. Bij ouderen met multimorbiditeit en complexe problematiek staat de kwaliteit van leven voorop. Omdat dit veelal bepaald wordt door zelfredzaamheid en sociale participatie, werken huisartsen, praktijk- en wijkverpleegkundigen samen met welzijnswerkers. Door de toenemende complexiteit van zorg is  goede ...

Lees verder »

Hoogwaardige e-Learning voor hogere kwaliteit in de zorg

elearning

De zorgsector staat voor een aantal complexe uitdagingen. Zij moeten kosten onder controle houden, maar wel hoogwaardige zorg blijven verlenen. De eisen aan kwaliteit en veiligheid worden steeds strenger. Jaarlijks kent de zorg tussen de 1.500 en 5.000 sterfgevallen door medische fouten.  Adequate scholing van zorgprofessionals is dan ook noodzakelijk. ...

Lees verder »

Nieuws over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Door Simona Tiems, advocaat, Legaltree Tiems Onlangs heeft de Eerste Kamer een voorlopig verslag uitgebracht over het wetsvoorstel inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat verslag staat bol van de kritische vragen. Er zijn twijfels over nut en noodzaak van de wet en over de regeling voor ...

Lees verder »

11 ziekenhuizen publiceren sterftecijfers niet

sterftecijfers

Elf ziekenhuizen voldoen niet aan de eis van minister Schippers van VWS om vanaf 1 maart sterftecijfers openbaar te maken. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Kritiek op rekenmethode Volgens NRC Handelsblad zijn er een aantal ziekenhuizen die om principiële redenen niet publiceren. Ze vinden een gemiddeld sterftecijfer nietszeggend ...

Lees verder »

7 redenen waarom klantgericht ondernemen niet lukt

klantgericht ondernemen in de zorg

Steeds meer ondernemingen (en dus ook zorgondernemingen) willen klantgerichter worden en stellen de "klant centraal". Een logische redenering want klantgerichte organisaties presteren nu eenmaal beter dan anderen. En in tijden van crisis luidt het motto al snel "houden wat je hebt" en dat zijn je klanten. Maar klantgericht ondernemen blijkt in ...

Lees verder »

Financiering zorg: gouden toekomst met treasury?

De opkomst van marktwerking en de invoering van prestatiebekostiging zorgen voor meer onzekerheid over de financiële positie van veel zorginstellingen. Doordat financiering wordt gebaseerd op de zorg die daadwerkelijk geleverd wordt, is het belangrijk om uitgaven nog beter af  te stemmen op inkomsten. Dat leidt tot nog complexere kasstromen binnen ...

Lees verder »

Welke instellingen vallen om volgens de derivatenlijst?

De derivatenlijst semi-publieke sector is een voorlopige Wie precies wil weten welke instellingen gaan vallen onder het aankomende Beleidskader Derivaten voor (semi-)publieke instellingen moet de wetgeving van de sectorministers zelf afwachten. Dat meldt FD.nl. De huidige lijst van instanties in het Beleidskader is slechts een groslijst, lichtte minister Dijsselbloem van ...

Lees verder »