Zorg

Hoe kunnen hbo-v stages worden verbeterd?

Nieuw opleidingsprofiel verpleegkundigen

Wilma Jackson inventariseerde wat hogescholen verpleegkunde en ziekenhuizen vinden van de hbo-v stage. Zij beveelt onder meer aan dat docenten structureel stage lopen op leerafdelingen van ziekenhuizen. ‘Ook masterclasses van bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten zijn belangrijk voor de noodzakelijke actuele kennis.’ De wettelijk verplichte stages vormen een knelpunt dat bij diverse hogescholen tot een numerus fixus heeft geleid: er kunnen niet …

Lees verder »

Verpleegkundig leiderschap; wie biedt?

Door Hilde de Leeuw, HBO-verpleegkundige en masterstudente Zorgethiek- en beleid In mijn vorige blog schreef ik over de belangrijke inzichten van de eerste kritische verpleegster, Florence Nightingale en over hoe haar werk verpleegkundigen van nu nog altijd kan inspireren en aanzetten tot het verbeteren van de verpleegkundige beroepspraktijk. Daarnaast moeten wij constateren dat het werk van verpleegkundigen door een veranderend …

Lees verder »

Mondzorg aan de kaak stellen in de jeugdpsychiatrie

Jeugd GGZ

Door Henk Martin van Dijk, 4e jaars deeltijd student aan HBO-V in Leeuwarden. In een optimistische prognose blijkt dat iedereen die nu geboren wordt gemiddeld 100 jaar wordt. Halverwege de 19 eeuw was dit hooguit 40 jaar. We worden steeds ouder en dit heeft gevolgen voor ons gebit. Dit moeten we van jongs af aan goed verzorgen om een goed …

Lees verder »

Meer hbo-verpleegkundigen noodzakelijk in ouderenzorg

ouderenzorg

Een artikel van V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland ActiZ en V&VN ontwikkelen een imagocampagne voor hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg. Het ministerie van VWS verleent hiervoor subsidie.  Helma Zijlstra, directeur V&VN: ‘We willen hbo-V-studenten laten zien dat werken in de ouderenzorg veel interessanter is dan zij denken. De complexiteit neemt de komende jaren toe, evenals de vraag naar hbo-verpleegkundigen. Het is …

Lees verder »

Bachelor Nursing 2020: samenwerkingsproject tussen LOOV en werkveld

Door Cuno van Merwijk, freelance schrijver/redacteur  Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) legt momenteel de laatste hand aan een nieuw, toekomstgericht opleidingsprofiel voor de hbo-verpleegkundige. Bachelor Nursing 2020 is een samenwerkingsproject tussen het LOOV en het werkveld. Stuurgroepvoorzitter Peter Koopman typeert die samenwerking als een innovatief en dynamisch partnerschap. Een groot compliment aan de drie themagroepen, maar ook aan de …

Lees verder »

Gezamenlijk opleidingsprofiel noodzakelijk voor goede verpleegkundige zorg

Nieuw opleidingsprofiel verpleegkundigen

Door Hilde de Leeuw, HBO-verpleegkundige en masterstudente Zorgethiek- en beleid Ooit is ziekenverzorging ontwikkeld tot een kunde van het verplegen doordat één vrouw haar bevindingen noteerde, onderzoek deed en verbeteringen aanbracht in het verzorgen van zieken. Intussen zijn er alleen in Nederland 17 Hogescholen waar jaarlijks duizenden verpleegkundigen afstuderen en iedere verpleegkundige kent haar werk en naam. Basiswaarden Florence Nightingale …

Lees verder »

Verleden, heden, toekomst: de belangrijkste juridische wijzigingen in de langdurige zorg

Wijzigingen Langdurige Zorg

Het Nederlandse systeem voor langdurige ondersteuning en zorg aan ouderen en mensen met een psychische, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking gaat vanaf volgend jaar ingrijpend veranderen. In dit blog lopen we kort door het huidige stelsel, de veranderingen in 2014 en de toekomstige wijzigingen in 2015. Voor een volledig overzicht en uitgebreide toelichting verwijzen we u naar bijgaand whitepaper van …

Lees verder »

Infographic: Vergrijzing in de toekomst

vergrijzing

Vanaf 2013 neemt het aantal ouderen in Nederland versneld toe tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. De voornaamste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing is de babyboomgeneratie van 1946-1970. Deze ontwikkeling in combinatie met de bezuinigingen vraagt om een hervorming van de ouderenzorg. Wilt u meer weten over ...

Lees verder »

Infographic: Zorguitgaven in 2013

zorgkosten

Hoe staat het ervoor met de zorguitgaven van 2013 ten opzichte van 2012? Deze inforgraphic geeft u een helder beeld.  Door alle bezuinigingen is een hervorming van o.a. de ouderenzorg onvermijdelijk. Wilt u meer weten over de ouderenzorg? Kom dan naar het jaarlijks congres Toekomst van de Ouderenzorg.  Klik op de ...

Lees verder »