Zorg

Lean denken in de zorg

Door Erik Schensema, docent Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement Wat kenmerkt de (populaire) lean literatuur? De benaderingen gaan grotendeels uit van een rationele, maakbare benadering van organisaties. Lees de meest toegepast lean methode nog eens door: 1. Bepaal waarde 2. Identificeer de waardestroom 3. Zorg dat het proces onbelemmerd doorstroomt ('flow') 4. ...

Lees verder »

Imagoschade bij zorgmanagers?

Door Erik Schensema, docent Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement Managers in de zorg doen het klaarblijkelijk niet goed. Op bestuurlijk niveau zijn er graaiers of veelverdieners, die ruim boven de 'balkenende norm' hun verdiensten hebben. Vergeet echter niet hoe complex sommige organisaties zijn geworden en hoeveel verantwoordelijkheid er ligt op de schouders ...

Lees verder »

Ga op tijd overstag!!

Door Erik Schensema, docent Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement Koers bepalen Indien je binnen een organisatie een koers hebt uitgezet en een meer jaren beleid hebt vast gesteld, dan weten medewerkers dikwijls welke gewenste richting er is gekozen. Welke doelen er op korte termijn gerealiseerd gaan worden en wat de midden lange ...

Lees verder »

Andere leiders zorgen voor de benodigde ‘kanteling’

Andere leiders zorgen voor de benodigde ‘kanteling’ Door Erik Schensema, docent Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement Een ander type leider creëert de benodigde 'kanteling' in organisaties "Leiderschap" is in veel organisaties en sectoren een thema. De persoon die eind verantwoordelijk is in het bedrijf is vaak bepalend. Deze heeft invloed op de ...

Lees verder »

Innoveren in de zorg

In tijden van crisis wordt het tijd voor investeren in innovaties Door Erik Schensema, manager, organisatieadviseur, trainer en coach in de zorg. Erik is docent van de module Marketing, Kwaliteit & Klantegerichtheid en van de module Zorglogistiek. De overheid stimuleert managers om te werken aan vernieuwingen en verbetering. Juist een ...

Lees verder »

Marktwerking in de zorg vraagt om marketing in de zorg

Door Erik Schensema, manager, organisatieadviseur, trainer en coach in de zorg. Erik is docent van de module Marketing, Kwaliteit & Klantegerichtheid en van de module Zorglogistiek. Instellingen in de gezondheidszorg staan mede vanwege de bezuinigingen voor een steeds groter dilemma. "Hoe kunnen we ons profileren, presenteren en positioneren in een ...

Lees verder »

Huisuitzetting voorkomen

Preventieve woonbegeleiding ter voorkoming van huisuitzetting effectief en kostenefficiënt? Frank van Summeren, organisator van de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen. In 2009 werden er in heel Nederland 5.022 huurders door woningcorporaties uit hun woning gezet.[1] Huisuitzettingen hebben veelal ernstige gevolgen voor de direct betrokkenen. Ze leiden vaak tot dak- en thuisloosheid en ...

Lees verder »

Buurtteams Jeugd & Gezin

Andere jeugdzorg: dichtbij, in samenhang en effectief De Buurtteams Jeugd & Gezin bieden gezinnen met problemen ondersteuning en hulp dichtbij huis. De buurtteams zijn in het leven geroepen om in de praktijk ervaring op te doen ter voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De gemeente Utrecht is ...

Lees verder »

Project Columbus

In gesprek met Willy Vandamme, projectleider van Columbus en spreker op de Nationale Jeugdzorgdagen, over het project Columbus, een gezinsgerichte aanpak vanuit de methodiek van positieve heroriëntering. Willy Vandamme is projectleider van Columbus, een innovatief en vooruitstrevend experiment in België om door middel van positieve heroriëntering de instroom van gezinnen ...

Lees verder »

1 gezin 1 plan aanpak van multi-probleemgezinnen

Wat werkt in de praktijk? Frank van Summeren Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt en er elk jaar 2,5 miljard euro wordt verspild in de ...

Lees verder »