Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Eerste Kamer stemt in met de Wet forensische zorg

De Eerste Kamer heeft de Wet forensische zorg van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aanvaard. Hiermee kunnen strafrechters makkelijker verplichte zorg opleggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen. Zorg en veiligheid Minister Dekker: ‘Met de juiste combinatie van straf en …

Lees verder »

Advies aan burgemeesters over omgang met aanslagen

Terrorisme is op dit moment in Europa – en dus ook in Nederland – een verschijnsel waar we rekening mee moeten houden. Juist ook lokale bestuurders kunnen leren van aanslagen die hebben plaatsgevonden. Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en docent op de cursus Omgang met maatschappelijke onrust en Menno van Duin, lector Crisisbeheersing …

Lees verder »

De onderwereld zit met z’n tengels aan de bovenwereld

Criminelen die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ‘eigen mensen’ naar voren schuiven om plaats te nemen in de raad. Die mensen moeten vertrouwelijke informatie doorspelen naar de onderwereld. Emile Kolthoff is Lector Ondermijning aan de Avans Hogeschool en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. Volgens hem is het zeer goed denkbaar dat criminelen stromannetjes weten te plaatsen in de gemeenteraad. …

Lees verder »

Werk aan de winkel

Hoe eenzijdig is het beeld van mensen met een psychische aandoening in de media? Twee jaar geleden liet Samen Sterk een verkennend onderzoek uitvoeren door Milou van Hintum, onder de titel ‘Te gek voor woorden’. Haar rapport vormde de basis voor de aanpak van stigmatisering in de media. Hoe staat het er nu voor? Kees Dijkman, ambassadeur voor Samen Sterk …

Lees verder »

Waarom onopvallend alarm slaan belangrijk is voor alleenwerkers

Risk management 660x330

Als medewerker loop je diverse fysieke en sociale risico’s tijdens het werk. Zo kun je als medewerker vallen, struikelen of onwel worden. Daarnaast kun je te maken krijgen met agressie, geweld of intimidatie. Werk je echter alleen, zonder collega’s of leidinggevende in jouw directe omgeving, dan brengen deze risico’s een extra gevaar met zich mee. Tijdens een incident kun je …

Lees verder »

Hele families zitten in de wiet tegenwoordig

Slechtlopende winkels met plots een nieuwe gevel? Dat kan misdaadgeld zijn. Wat te doen? Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector aan de Politieacademie en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning. Toon de toerist een achterbuurt in Nederland en hij zal vragen: zijn we er al? Waar zijn de dichtgetimmerde ramen, de junks, de hangjongeren? …

Lees verder »

Camera’s vaker bestuurd door algoritme

Met de ontwikkeling van Video Content Analyse (VCA) worden bewakingscamera’s steeds slimmer. Door het instellen van de juiste parameters en algoritmes kan afwijkend gedrag snel worden opgespoord. Ron Mense, manager bij het Securitas Operations Center (SOC) legt uit hoe dat werkt.  ‘Algoritmes worden steeds vaker gebruikt in camerabewaking’, vertelt Ron Mense. ‘Een algoritme bestaat uit een set van regels die …

Lees verder »

Normaliseren

Het overkwam me vlak voor de zomer, tijdens een bijeenkomst waarop een bevlogen hulpverlener vertelde over zijn werk. Hij had allerlei grensverleggende projecten opgezet voor zijn cliënten, die uiteindelijk door henzelf verder gerund werden. ‘Daarmee is maar weer eens bewezen dat mensen met een psychische aandoening prima in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen en managementtaken op zich te nemen,’ …

Lees verder »

Driehoek is boegbeeld bij terreur

Juist lokale bestuurders kunnen leren van de recente aanslagen in Europa, betoogt Menno van Duin. ‘Veerkracht van de bevolking én de autoriteiten is essentieel bij aanslagen. Natuurlijk maakt een aanslag enorme indruk en zal er eerst angst zijn. Tegelijk moeten we verder en weten wij uit eerdere voorbeelden dat de samenleving dergelijke aanslagen overleeft. Onze handreiking voor de bestuurlijke aanpak …

Lees verder »

Organiseren van databeveiliging

Per 25 mei van dit jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en moeten alle organisaties zich aan de nieuwe Europese Privacywetgeving houden. Van zorgorganisaties die werken met gevoelige informatie, zoals patiënt- of cliëntgegevens, wordt meer verwacht. Hoe organiseren zij een digitale geheimhoudingsplicht anno 2018? Jordan van den Akker, adviseur Safety & Security bij Royal Haskoning DHV en …

Lees verder »