Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Hoe mensen omgaan met terroristische aanslagen

De vele kanten van terrorisme (zoals jihadisme, radicalisering, terugkeerders, contra-strategieënterrorisme aanpak) krijgen almaar meer serieuze belangstelling. Dat geldt ook – vooral sedert 9/11 – voor de gevolgen van terroristische aanslagen op de samenleving. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de coping van individuele mensen en een thema als PTSS, maar ook naar de economische en maatschappelijke gevolgen. Hoe lang duurt het …

Lees verder »

De prijs van schizofreen zijn en gedwongen opname weigeren: zes kogels

Zes politiekogels voor Cyprian. Waarom? Omdat hij een schizofreen was die zijn pillen niet meer had genomen en zich verbaal verzette tegen zijn gedwongen opname. Hij zou hebben geroepen tegen de agenten die zomaar aan zijn bed stonden dat hij ‘een mes had’. Maar er was geen mes. Of toch wel? Toch stonden er vier getrainde agenten om Cyprian heen, …

Lees verder »

Mythes in criminaliteit

Criminaliteit en onraad houdt burgers en overheden bezig. Misschien te veel? Wat iedereen voor waar houdt kan ook net wat anders liggen. Lucien Stöpler, oprichter en eigenaar van Justice in Practice en hoofddocent van de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein. De mythe van de parallelle samenleving Volgens vooraanstaande misdaadbestrijders en -beschrijvers is er een parallelle criminele samenleving in Nederland. Deze …

Lees verder »

Een slimme stad is niet vanzelfsprekend een veilige stad

Over heel de wereld nemen steden snel in omvang toe. De verwachting is dat in 2030 zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s woont. De versnelde groei van de stedelijke populatie vraagt niet alleen om een betere infrastructuur en meer voedsel en energie, maar betekent ook meer behoefte aan veiligheid. Voor de veilige stad van de toekomst is het …

Lees verder »

Collectieve solidariteit: samen voor ons eigen

De huisvestingsector staat de komende tien tot twintig jaar voor enkele stevige uitdagingen: van meer verstedelijking en superdiversiteit tot een toenemende vergrijzing, armoede en ongelijkheid. Hoe anticipeert de sector hierop en kan ze bijdragen aan betere informele zorg in wijk en buurt? Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding beleidsadviseur integratie en diversiteit …

Lees verder »

Van paniek naar evenwicht; Integrale beveiligingsbenadering voor duurzaam security beleid

In onze maatschappij zijn tal van bedreigingen. In de media worden incidenten breed uitgemeten en becommentarieerd, met als centrale vraag: wie is verantwoordelijk voor de veiligheid en het veiligheidsbeleid? Ook bij het beveiligen van gebouwen, terreinen en eigendommen gebeurt dat. Een inbraak in een opslag van gevaarlijke stoffen, een terroristische aanslag op een vliegveld, uitval van een server in een …

Lees verder »

Hoe je criminele jongeren aanpakt

Hans Werdmölder is cultureel antropoloog en criminoloog Hij doet onderzoek naar jonge criminelen en schreef het boek ‘Marokkaanse lieverdjes’ en het boek ‘Marokkanen in de marge’. Dertig jaar criminaliteitsonderzoek maakte Hans Werdmölder niet erg optimistisch. Toch is er hoop. Noodklok In 2008 luidde Lodewijk Asscher als wethouder van jeugdzaken in Amsterdam de noodklok: de hulp aan probleemkinderen faalde. Het jeugd- …

Lees verder »

Burgemeester in gevaar

Brabant en Limburg worstelen met hennepteelt en xtc-labs. Urk met cocaïnesmokkel. Motorbendes proberen in het hele land voet aan de grond te krijgen. Noodgedwongen strijden gemeentebesturen tegen zware criminaliteit. Maar dat heeft een prijs, zegt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en spreker op het congres Ondermijning & …

Lees verder »

‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar

Met de nieuwe campagne ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar!’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) depressie bespreekbaar maken. Dat is belangrijk, want in Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie. Vicieuze cirkel doorbreken Het ministerie heeft onlangs een peiling laten doen onder risicogroepen. Daaruit blijkt dat jongeren (13-18 jaar) en jonge vrouwen (18-35 jaar) met …

Lees verder »

Wetsvoorstel over passagiersgegevens naar Tweede Kamer

Luchtvaartmaatschappijen moeten in de loop van 2018 hun passagiersgegevens verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL), die tot taak heeft deze informatie te verwerken en te analyseren. De passagiersgegevens mogen alleen worden gebruikt om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. Het betreft vluchten naar of vanuit derde landen en vluchten die binnen de Europese …

Lees verder »