Onderwijs

De vier leerstijlen van leerlingen

Leerlingen kunnen leerstof op verschillende manieren tot zich nemen: betekenisgericht, toepassingsgericht, ongericht of reproductiegericht. Toetsen spelen vooral in op de laatste categorie. Maar hoe zit het eigenlijk met al die andere leerlingen? Zijn zij daarom minder slim?

Lees verder »

Inzet e-Learning bij bedrijven groeit sterk

e-Learning heeft een voorname plaats in de opleidingsmix van bedrijven. Het bevalt ze goed! Enkele cijfers over 2013: Maar liefst 80% van de Nederlandse top MKB en grootbedrijven werkt al met e-Learning. Bijna de helft van deze bedrijven zal meer gaan uitgeven hieraan (gemiddelde verwachte stijging: bijna 27%). De andere ...

Lees verder »

Toetsontwikkeling

Het ontwikkelen van goede vragen en toetsen is niet zo eenvoudig als het wellicht in eerste instantie lijkt. Wij worden dikwijls gevraagd om de kwaliteit van bestaande vragen en toetsen te beoordelen. Regelmatig slagen wij daarbij voor een toets zonder de leerstof te hebben gezien. Dit komt niet door onze ...

Lees verder »

Aanbevelingen voor goed schoolleiderschap

Goed onderwijs vraagt om goed leiderschap. In opdracht van de VO-raad is onderzoek uitgevoerd om te komen tot een referentiekader voor ‘goed schoolleiderschap’. Uit dit onderzoek zijn de volgende vijf aanbevelingen gekomen: Bespreek binnen en buiten de school in hoeverre het schoolleiderschap bijdraagt aan leeropbrengsten en waar zich verbeterkansen bevinden. ...

Lees verder »

Nuttige informatie voor examencommissies

  Eerder hebben we al enkele nuttige tips voor examencommissies als gevolg van de WHW aangereikt. Eén van deze tips is om goed na te denken over de informatie die u als examencommissie nodig hebt om taken goed te kunnen uitvoeren. Ook hiermee willen we u graag verder helpen. Zorg ...

Lees verder »

Vreemde Ogen Dwingen: rapport

Zoals u weet, is er veel twijfel over de validiteit van HBO-diploma's. Afgelopen jaar is door commissie Bruijn hierover advies uitgebracht. Enkele voorbeelden van dit advies: Start met gezamenlijk examineren; Maak ook externen lid van examencommissies; Werk met gecertificeerde examinatoren. Download het rapport 'Vreemde Ogen Dwingen'. Bent u verantwoordelijk voor ...

Lees verder »

Webinar mobiel leren: ervaringen van Ank Dierckx

Deelnemers van het e-learning Event mochten op 21 maart 2013 als gast deelnemen aan het webinar ‘Mobiel leren’ van opleiding Onderwijskundig e-learning ontwerper door docent @marceldeleeuwe. Hieronder lees je enkele ervaringen van deelneemster @ankdierckx over dit webinar. De opstart Het webinar wordt uitgezonden met Adobe Connect. De docent geeft eerst uitleg ...

Lees verder »