Home » Veiligheid » Veiligheid in de organisatie (Pagina 5)

Veiligheid in de organisatie

Zeven tips voor onderhoud kleine blusmiddelen

brandveiligheid

Kleine blusmiddelen moeten altijd grijp- en gebruiksklaar zijn. Wat kan je hier zelf aan doen en wat moet je uitbesteden aan een onderhoudsbedrijf? Een zevental tips die u kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent van de opleiding Fire Safety Manager en de cursus Brandveiligheid van gebouwen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening …

Lees verder »

Is uw procesomgeving wel zo veilig als het lijkt?

Procesontwerp Stel, u heeft een efficiënt procesontwerp, wat in detail ook zorgvuldig geëvalueerd is op het gebied van o.a.; Verlies van primaire inperking” (LOPC); Ongewenst vrijkomen van energie; Emissies naar het milieu; Gevaren voor gezondheid; Veiligheid van eigen personeel en omwonenden; Risico’s voor de bedrijfszekerheid (business) ; Reputatieschade voor uw bedrijf. Alle onaanvaardbare risico’s die bij deze totale evaluatie aan …

Lees verder »

Wat is procesveiligheid nu eigenlijk?

Deze vraag stelden wij aan expert Bart Luger, Senior Consultant Process Integrity and Safety bij Bilfinger Tebodin en hoofddocent van de opleiding Procesveiligheid. Breng consequenties procesveiligheid in kaart Vaak wordt procesveiligheid als onderdeel gezien van de Health Safety & Environment discipline van een fabriek, waarschijnlijk omdat in beide benamingen het woord ‘veiligheid’ wordt gebruikt. Tijdens de opleiding QHSE Manager leert …

Lees verder »

Goed risicomanagement cruciaal voor een veilig gebouw!

Als vastgoedbeheerder is het instant houden van kwalitatief betaalbare verhuurbare eenheden het primaire proces. Dit proces wordt in de praktijk vaak verstoord door risico’s in allerlei vormen. Enerzijds door financiële wanbetaling, doordat commercieel andere keuzes gemaakt worden of dat er risico’s optreden in het gebouw zoals: Legionella, asbestbesmetting, brandveiligheid of die ene hennepkwekerij in dat pand. Alleen het verhuren van …

Lees verder »

Veilig gedrag aanleren

Het probleem met onveilig gedrag is dat het ontstaat in het rode brein. In het kort: ons oude reptielenbrein stuurt ons (onbewuste) gedrag aan als reactie of uit gewoonte naar aanleiding van een omgevingsprikkel, bijvoorbeeld een onveilige situatie. Ons zoogdierenbrein activeert de bijbehorende emoties erbij (amygdala). Onze neocortex (zeer jong evolutionair gezien) reflecteert (wordt bewust van) en bedenkt de juiste …

Lees verder »

Cybersecuritywet naar Tweede Kamer

Aanbieders van essentiële diensten, zoals drinkwaterbedrijven, banken en beheerders van gas- en elektriciteitsleidingen, worden in de loop van 2018 verplicht te voldoen aan beveiligingseisen. Zij moeten adequate maatregelen nemen tegen inbreuken van buitenaf op hun netwerk- en informatiebeveiliging. Als zich toch een cyberincident voordoet, moeten zij hun techniek en organisatie op orde hebben om de digitale ‘brand’ snel te kunnen …

Lees verder »

Hoe voorkom je destructief leiderschap?

Als er binnen een bedrijf sprake is van destructief leiderschap gaat het meestal om leidinggevenden die op een negatieve manier gebruik maken van hun macht. Ze misbruiken hun positie om persoonlijke doelen en behoeftes te vervullen. Kwaadwillend gedrag, met persoonlijke gewin als doel, dat ten koste gaat van zowel medewerkers als de organisatie. Dit destructief leiderschap kan bestaan uit kwetsen en intimideren, …

Lees verder »

Waarom onopvallend alarm slaan belangrijk is voor alleenwerkers

Risk management 660x330

Als medewerker loop je diverse fysieke en sociale risico’s tijdens het werk. Zo kun je als medewerker vallen, struikelen of onwel worden. Daarnaast kun je te maken krijgen met agressie, geweld of intimidatie. Werk je echter alleen, zonder collega’s of leidinggevende in jouw directe omgeving, dan brengen deze risico’s een extra gevaar met zich mee. Tijdens een incident kun je …

Lees verder »

Camera’s vaker bestuurd door algoritme

Met de ontwikkeling van Video Content Analyse (VCA) worden bewakingscamera’s steeds slimmer. Door het instellen van de juiste parameters en algoritmes kan afwijkend gedrag snel worden opgespoord. Ron Mense, manager bij het Securitas Operations Center (SOC) legt uit hoe dat werkt.  ‘Algoritmes worden steeds vaker gebruikt in camerabewaking’, vertelt Ron Mense. ‘Een algoritme bestaat uit een set van regels die …

Lees verder »

Organiseren van databeveiliging

Per 25 mei van dit jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en moeten alle organisaties zich aan de nieuwe Europese Privacywetgeving houden. Van zorgorganisaties die werken met gevoelige informatie, zoals patiënt- of cliëntgegevens, wordt meer verwacht. Hoe organiseren zij een digitale geheimhoudingsplicht anno 2018? Jordan van den Akker, adviseur Safety & Security bij Royal Haskoning DHV en …

Lees verder »