Openbare orde en veiligheid

Politie is zo lek als een mandje: criminelen profiteren

De Nationale Politie kent tal van zwakke plekken en daar maakt de georganiseerde misdaad in Nederland dankbaar gebruik van. Dat blijkt uit een schokkend onderzoeksrapport Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsorganisaties, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Screening De screening van politiemensen laat ernstig te wensen over, het is kinderspel …

Lees verder »

Helft gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering

In augustus 2014 brachten de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme uit. Doel van het actieprogramma is om de dreiging die van het jihadisme uit gaat te beperken. Nu het actieprogramma tweeëneenhalf jaar loopt, is het tijd om de balans op te maken. Wat is gelukt? …

Lees verder »

Proactief beveiligen is gedrag leren begrijpen

Afwijkend gedrag leren herkennen? Belangrijker is het om te weten hoe mensen zich gedragen. Hoe gedragen mensen zich in bepaalde situaties? Als je dat weet, dan kun je proactief beveiligen. Mark van den Wijngaard, veiligheidsdeskundige bij Securitas en spreker op het congres Radicalisering & Terrorisme. Ik verbaas me er wel eens over. We wijzen mensen op allerlei signalen van afwijkend …

Lees verder »

Veiligheid op terreinen en bij evenementen: meer voor minder?

De beveiliging van evenementen is na de aanslagen in Manchester een dilemma: er zijn zo veel maatregelen en mensen nodig dat het onbetaalbaar wordt. Veiligheid geldt – ook op bedrijventerreinen – als kostenpost en de kostenbeperking van de beveiliging zet de kwaliteit onder druk. Een ander veiligheidsmodel levert niet alleen meer veiligheid op tegen minder kosten, maar ook meer sfeer …

Lees verder »

Verruiming van de sluitingsbevoegdheid in de Opiumwet

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. In de strijd tegen deze vormen van criminaliteit wordt er de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan bestuursrechtelijk optreden. Dit betekent dat onder andere gemeenten een steeds actievere rol gaan krijgen in de aanpak van deze criminaliteit en dat het van belang is dat er in dit kader …

Lees verder »

Signalering van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

In aanloop naar het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit op 19 september 2018 in De Lik Utrecht interviewden wij Luc Hoogstraten, senior adviseur veiligheid bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein. Luc Hoogstraten geeft zijn visie op de grootste dreiging binnen de Nederlandse samenleving en actuele ontwikkelingen m.b.t. ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Wat is …

Lees verder »

Geen pers!

Op vrijdag 24 augustus 2017 heeft de politie bij een inval op het industrieterrein Overspoor een inval gedaan bij een drugslaboratorium. Er werden drugs in beslag genomen met een straatwaarde van een half miljoen euro. Ook werden tonnen chemicaliën in beslag genomen en apparatuur, waaronder een tabletteermachine. In het pand werden tevens enkele luxe wagens aangetroffen. Ook deze zijn inbeslaggenomen. …

Lees verder »

Derde van mensen met uitkering krijgt psychische zorg: GGZ, gemeenten en UWV gaan nauwer samenwerken

31% van de mensen met een uitkering ontvangt psychische zorg. Van de mensen die werken of naar school gaan, krijgt 10% psychische zorg. Het gaat hier om geestelijke (GGZ) zorg en/of het gebruik van medicijnen vanwege psychische klachten. Uitkeringsgerechtigden nemen 58,2% van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie …

Lees verder »

‘Het spel is veranderd’, Taskforce pakt Brabantse criminelen waar het pijn doet

De Taskforce Brabant Zeeland jaagt de overheid aan in de strijd tegen ondermijning van de samenleving. Maar dat is niet genoeg. Caspar Hermans, programmadirecteur bij de Taskforce Brabant-Zeeland en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit. Een stap voorblijven Jarenlang wisten sluwe criminelen het gezag in Brabant een stap voor te blijven. De overheid leek de regie kwijt. Sinds …

Lees verder »