Home » Veiligheid » Veiligheid in de organisatie

Veiligheid in de organisatie

Het belang van gemeentelijk cameratoezicht niet voldoende op waarde geschat

Gemeenten besluiten vaak pas tot het formeel mogelijk maken van gemeentelijk cameratoezicht als er al van alles in de openbare ruimte is mis gegaan. Hinderlijk en crimineel gedrag van jongerengroepen in het centrum, drugstoerisme en openlijk drugs dealen op straat, wijken waar het woon- en leefklimaat ernstig is aangetast, evenemententerreinen waar op het gebied van de Openbare Orde van alles …

Leer meer »

Ruim één miljoen Nederlanders te maken met gevaarlijke stoffen op het werk

1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Dat kan leiden tot ernstige ziekten zoals astma, COPD en longkanker. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op 613. Staatssecretaris …

Leer meer »

Te weinig maatregelen door bedrijven bij werken met gevaarlijke stoffen

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen stellen hun medewerkers nog te vaak bloot aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW onlangs zijn bezocht nemen 33 bedrijven te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Weliswaar hebben deze bedrijven wel maatregelen genomen, maar volgens de Inspectie valt er nog veel winst te boeken in de …

Leer meer »

Werknemers werken vaak ongezond en onveilig

Het aantal ongelukken op de werkvloer blijft maar stijgen. Vorig jaar steeg het aantal meldingen van arbeidsongevallen met maar liefst 12 procent. Vooral kleine bedrijven hebben vaak te weinig oog voor veiligheid. Dat blijkt uit ongevallencijfers van de inspectie SZW over 2017. Volgens de inspectie heeft slechts een kwart van de bedrijven belangrijke risico’s geïnventariseerd. Tekortschietende arbeidsveiligheid Vandaag de dag …

Leer meer »

Woningbranden eisen 28 doden in 2017

In 2017 eisten 27 woningbranden 28 dodelijke slachtoffers. Een daling ten opzichte van 2016 toen 32 fatale woningbranden plaatsvonden met 37 slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar. De gepresenteerde cijfers zijn in lijn met die van voorgaande jaren. Meest voorkomende brandoorzaken …

Leer meer »

Hebt u te maken met de pijnlijke herstart en incidenten na onderhoud?

Er gebeuren te vaak incidenten in de chemische industrie nadat een bedrijf heeft stilgelegen om onderhoud uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende organisatie om na stops herhaling van fouten te voorkomen. Afbreuk aan kwaliteitsdoelstellingen leidt tot een risico dat geld kost en zelfs tot aanzienlijke imagoschade. Een recent voorbeeld dat gepubliceerd is via RTV Rijnmond laat …

Leer meer »

Versterken veiligheid bij Defensie topprioriteit

Het structureel verbeteren van de veiligheid bij Defensie heeft topprioriteit. Dat blijkt uit het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser hebben dat recent aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast dit plan van aanpak wordt in een aparte reactie ingegaan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de noodlottige ongevallen in …

Leer meer »

Record aantal Legionella besmettingen gemeld in Nederland

Het zal u niet ontgaan zijn in de media: 2017 is uitgeroepen tot het jaar van de Legionella! Nooit eerder zijn er meer Legionella besmettingen gemeld in Nederland volgens het KWR Watercycle Research Institute. De oorzaak van het gestegen aantal Legionella besmettingen is niet eenduidig (1*). Mogelijke oorzaken voor de stijging van het aantal Legionella besmettingen: • Verminderd toezicht door …

Leer meer »

Zeven tips voor onderhoud kleine blusmiddelen

brandveiligheid

Kleine blusmiddelen moeten altijd grijp- en gebruiksklaar zijn. Wat kan je hier zelf aan doen en wat moet je uitbesteden aan een onderhoudsbedrijf? Een zevental tips die u kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen en hoofddocent van de opleiding Fire Safety Manager en de cursus Brandveiligheid van gebouwen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening …

Leer meer »

Is uw procesomgeving wel zo veilig als het lijkt?

Procesontwerp Stel, u heeft een efficiënt procesontwerp, wat in detail ook zorgvuldig geëvalueerd is op het gebied van o.a.; Verlies van primaire inperking” (LOPC); Ongewenst vrijkomen van energie; Emissies naar het milieu; Gevaren voor gezondheid; Veiligheid van eigen personeel en omwonenden; Risico’s voor de bedrijfszekerheid (business) ; Reputatieschade voor uw bedrijf. Alle onaanvaardbare risico’s die bij deze totale evaluatie aan …

Leer meer »