Nieuws

Invloed van het weer op de veiligheid bij evenementen

In aanloop naar het congres Veiligheid bij Evenementen op 7 december 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Hisso Homan, veiligheids- en calamiteitenmeteoroloog bij het KNMI en spreker op het congres Veiligheid bij Evenementen. Hisso geeft zijn visie op de invloed van het weer op veiligheid bij evenementen. Wat zijn actuele ontwikkelingen op het terrein van evenementenveiligheid? Het …

Lees verder »

Should we report our cybercrime leaks?

Edwin van Andel, Hacker and public speaker for Zerocopter at the Cyber Security Event. Yesterday the Dutch parliament passed a law stating that organisations now have the obligation to report on severe cyberattacks. Last week in a dutch newspaper, an article emerged in which an interview was done with the Dutch ex-prosecutor, Aldo Verbruggen. The topic was cybercrime, or better, …

Lees verder »

Klassenmanagement: Hoe doe je dat?

Vroeger gaven leerkrachten klassikaal les, alle leerlingen hadden op hetzelfde moment dezelfde bladzijde uit de methode voor zich. De leerlingen die eerdere lesstof niet begrepen hadden konden de instructie niet volgen. De leerlingen die de instructie al lang begrepen hadden bladerden stiekem door in het boek en verveelden zich. Differentiatie in de klas Tegenwoordig proberen leerkrachten het onderwijs zoveel mogelijk …

Lees verder »

Nieuw beoordelingskader accreditatiestelsel aangenomen

De Tweede Kamer heeft het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 op 3 november 2016 aangenomen. Tijdens Next Higher Education op 7 december geeft de NVAO een uitgebreide toelichting op het nieuwe beleid en de ervaringen tot nu toe. U heeft uiteraard de gelegenheid om al uw vragen en opmerkingen rechtstreeks met de ‘makers’ te bespreken. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger …

Lees verder »

Zie geweldspatronen in plaats van incidenten

De meldcode moet worden aangepast, kondigde staatssecretaris Van Rijn van VWS dit voorjaar aan. Investeer in collectief leren, adviseert Sietske Dijkstra. ‘Blijvend resultaat boek je door samen intensief casussen te bespreken.’ Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid …

Lees verder »

Een heldere identiteit zet een gemeente op de kaart

In de snel verdichtende grote steden staat de fysieke openbare ruimte onder enorme druk. Daarnaast is de economische groei van kleinere gemeenten niet meer vanzelfsprekend. In de grote steden is er steeds minder ruimte voor mens, groen en water. En staat mobiliteit, interactie en de menselijke maat onder druk. Lopen steden in krimpregio’s leeg en ontstaat er verschraling van het …

Lees verder »

3 Ways to Mitigate Insider Security Risk

As recent data breaches show, every organization needs to take action to better secure insider access, particularly that of privileged users and contractors. By Travis Greene, NetIQ, the security portfolio of Micro Focus In 1992 during the preparation for Bill Clinton’s first presidential campaign, political strategist James Carville, in an effort to focus the messaging, hung a sign in the …

Lees verder »

When Multi-Factor Authentication Fails

Recently, we’ve seen evidence of the increase in insider threats related to outsiders obtaining and abusing insider credentials. Like others, I’ve pointed to multi-factor authentication (MFA) as a means to mitigate the risk posed by this attack method. But, it’s worth considering – what are the limitations of MFA in reducing the risk of outsiders abusing insider credentials? To be …

Lees verder »

Multi-factor Authentication: Waking up to the Elephant in the Room

If the Panama Papers were a wake up call to pay closer attention to insider threats, two recent developments have revealed that we have awakened to an elephant in the room. The first is the release of this year’s Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) on April 26, which states, “63 percent of confirmed data breaches involved weak, default or …

Lees verder »