Waardecreatie in het Onderwijs

Veel managers in het onderwijs denken bij financieel management al snel aan de periode rapportage die ze met enige regelmaat ontvangen. Daar lezen ze dan welke kosten ze tot dan toe gemaakt hebben en een relatie die wordt gelegd met de opbrengsten van de organisatie of het onderdeel waar zij voor verantwoordelijk zijn. Om geen misverstanden te krijgen, dat is …

Lees verder »

Meer hbo-verpleegkundigen noodzakelijk in ouderenzorg

ouderenzorg

Een artikel van V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland ActiZ en V&VN ontwikkelen een imagocampagne voor hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg. Het ministerie van VWS verleent hiervoor subsidie.  Helma Zijlstra, directeur V&VN: ‘We willen hbo-V-studenten laten zien dat werken in de ouderenzorg veel interessanter is dan zij denken. De complexiteit neemt de komende jaren toe, evenals de vraag naar hbo-verpleegkundigen. Het is …

Lees verder »

Bachelor Nursing 2020: samenwerkingsproject tussen LOOV en werkveld

Door Cuno van Merwijk, freelance schrijver/redacteur  Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) legt momenteel de laatste hand aan een nieuw, toekomstgericht opleidingsprofiel voor de hbo-verpleegkundige. Bachelor Nursing 2020 is een samenwerkingsproject tussen het LOOV en het werkveld. Stuurgroepvoorzitter Peter Koopman typeert die samenwerking als een innovatief en dynamisch partnerschap. Een groot compliment aan de drie themagroepen, maar ook aan de …

Lees verder »

Gezamenlijk opleidingsprofiel noodzakelijk voor goede verpleegkundige zorg

Nieuw opleidingsprofiel verpleegkundigen

Door Hilde de Leeuw, HBO-verpleegkundige en masterstudente Zorgethiek- en beleid Ooit is ziekenverzorging ontwikkeld tot een kunde van het verplegen doordat één vrouw haar bevindingen noteerde, onderzoek deed en verbeteringen aanbracht in het verzorgen van zieken. Intussen zijn er alleen in Nederland 17 Hogescholen waar jaarlijks duizenden verpleegkundigen afstuderen en iedere verpleegkundige kent haar werk en naam. Basiswaarden Florence Nightingale …

Lees verder »

Georganiseerde misdaad achtervolgd door wetenschap

Door Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam , docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad en de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen. Monitor Georganiseerde Misdaad Dankzij de Monitor Georganiseerde Misdaad hollen Nederlandse onderzoekers steeds vaker achter topcriminelen aan. Ok, niet letterlijk misschien, maar door een unieke samenwerking met de politie …

Lees verder »

De aanpak van problematische jeugdgroepen

Door Henk Ferwerda, directeur van Bureau Beke en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd en Tom van Ham, onderzoeker bij Bureau Beke en docent op de opleiding regisseur veelplegers. Verkennen van grenzen Het deel uitmaken van een groep en het verkennen van grenzen is een min of meer ‘normaal’ onderdeel van het opgroeigedrag van jongeren. Uit onderzoek is bekend dat …

Lees verder »

Hbo-diploma in the pocket. En dan?

‘Bijna de helft van de hbo-afgestudeerden heeft matig perspectief’ zo reclameerden media op 7 oktober jl. Hmmm, een weinig hoopvol bericht als je net je diploma in handen hebt óf als je binnen enige tijd gaat afstuderen en enthousiast de arbeidsmarkt wilt bestormen. Dus. Wat dan? Bijna de helft, om precies te zijn 45%, van de huidige eerstejaars hbo-studenten, heeft een …

Lees verder »

Verleden, heden, toekomst: de belangrijkste juridische wijzigingen in de langdurige zorg

Wijzigingen Langdurige Zorg

Het Nederlandse systeem voor langdurige ondersteuning en zorg aan ouderen en mensen met een psychische, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking gaat vanaf volgend jaar ingrijpend veranderen. In dit blog lopen we kort door het huidige stelsel, de veranderingen in 2014 en de toekomstige wijzigingen in 2015. Voor een volledig overzicht en uitgebreide toelichting verwijzen we u naar bijgaand whitepaper van …

Lees verder »

Miljoenen leenstelsel zullen verdampen

miljoenen leenstelsel

“8 oktober 2014 – De 625 miljoen euro die het leenstelsel moet opleveren, zal smelten als sneeuw voor de zon, waarschuwt onderwijsexpert Pim Breebaart. “Het heeft geen zin om lukraak een paar docenten extra in dienst te nemen.” Met enige verbazing ziet Breebaart het aan. Bestuurders en politici hebben de mond vol van kwaliteit in het hoger onderwijs, zegt hij, maar …

Lees verder »

Dwingende groepsculturen

Door Frances Peters en Arjan van Dijk, beide docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen. In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief. Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt dat een deel van deze bewegingen zich schuldig maakt aan misstanden in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling, bedreiging en zedendelicten. Extremisme en …

Lees verder »