Wat zijn de effecten van verhuurdersheffing voor de corporatiesector?

Tijdens het Nationaal Symposium Woningcorporaties dat op 30 oktober a.s. plaatsvindt, staat 'De transitie naar een toekomstbestendige woningcorporatie' centraal. Corporaties staan onder grote (politieke & financiële) druk en de noodzaak voor aanpassing in strategie en bedrijfsvoering is groot. Reden om een aantal bestuurders en woningcorporatie-experts om een reactie te vragen ...

Lees verder »

Interview met Erik Schensema

In aanloop naar de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement interviewden wij Erik Schensema over Marketing, Kwaliteit en Klantgerichtheid. Erik is manager, organisatieadviseur, trainer en coach actief in o.a.: Geestelijke Gezondheidszorg, Verstandelijk Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Justitie, Overheiden HBO- onderwijs.  Welke interessante zaken uit jouw vakgebied zullen potentiele deelnemers bezighouden? "De voortdurende verandering in de zorgmarkt ...

Lees verder »

Wat te doen aan langstudeerders?

Wat kunnen wij aan langstudeerders doen in het hbo en het wo? Het is niet nodig om te vertellen dat het nog altijd een 'hot' topic is. Ook al is de langstudeerboete van de baan, door de crisis wordt er nog altijd goed op de langstudeerder gelet en er zullen ...

Lees verder »

De onderwijsmarketingtroef die accreditatie heet

Het beleid voor het Hoger Onderwijs is wellicht het aller- aller- allerbelangrijkste thema voor Onderwijsmarketeers. Denk je aan beleid, dan denk je waarschijnlijk ook aan dat ene beruchte woord. Dat woord waar iedere onderwijsinstelling bijna dagelijks mee bezig is. Dat woord waardoor bij sommige mensen de nekharen overeind gaan staan. ...

Lees verder »

Hoe ziet de toekomst van de woningcorporatie-sector eruit?

De organisatie van woningcorporaties staat onder hoge druk. Reden om 3 corporatie-experts te vragen naar de ontwikkelingen en toekomst van de woningcorporatiesector. Eddy Veenstra, directeur-bestuurder Woningstichting SWZ Zwolle Wat zijn de effecten van verhuurdersheffing voor de corporatiesector?De effecten van de verhuurdersheffing zien we straks op drie terreinen terug. Allereerst ligt ...

Lees verder »