Indicatoren vanuit een datagedreven aanpak van ondermijning

Hoe helpt data om een effectieve aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen vorm te geven? De terreinen zijn kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit, vooral omdat overheden weinig zicht hebben op deze gebieden. Data kan helpen zicht te krijgen op indicatoren van mogelijke ondermijnende criminaliteit, aldus Jonas Stuurman en Jimmy Maan. Zij onderzoeken ondermijning al jaren en delen hun inzichten met betrekking tot …

Lees verder »

Wat kun je als gedragsspecialist op de basisschool doen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen?

Een gedragsspecialist bekijkt en begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en het bouwen van positieve groepen met een veilige leeromgeving. Daarbij ondersteunt hij/zij collegaā€™s bij het in goede banen leiden van ongewenst gedrag. Hiermee creĆ«ren zij meer ruimte voor onderwijs, waardoor ook de onderwijsresultaten verbeteren. Gerda Wassink, docent en trainer op het gebied van communicatie en gedrag, vertelt wat …

Lees verder »

šŸŽ„ Video: APV en bijzondere wetten, Bibob en vergunningverlening

Waar moet je op letten bij vergunningverlening en de Wet Bibob?Ā Bekijk de video met Mark Albers,Ā hoofddocent bij deĀ opleiding Bibob Coƶrdinator. Je krijgt antwoord op vragen als: Waar moet je op letten bij een vergunningsaanvraag? Wanneer besluit je om een vergunning niet te verlenen of te verlengen? En hoe motiveer je dit besluit? Hoe kun je een vergunning onder (financiĆ«le) voorwaarden …

Lees verder »

Een toekomstbestendig station in een aantrekkelijke omgeving

  MĆ©Ć©r drukte op en rond stations. Provincies, gemeenten, ProRail en NS zitten middenin een mobiliteitstransitie. Hoe u die mobiliteit toekomstbestendig maakt? Door bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid Ć©n duurzaamheid met elkaar te vervlechten. Zo krijgt u een aantrekkelijk stationsgebied als knooppunt in uw stad, of als verbinder in uw dorp. Is het station in uw gemeente klaar voor de toekomst? Elk …

Lees verder »

Weinig transparantie van overheidsinstanties over het verwerken van persoonsgegevens

De EnquĆŖtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van de Tweede Kamer onderzoekt het beleid van de overheid omtrent fraude bij hun dienstverlening. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), vertelt over het overheidsbeleid in het kader van enkele privacyschandalen van de afgelopen jaren. Wat is hier misgegaan en hoe verdedigen burgers zich tegen discriminerende overheidsbeslissingen? Gebrek aan kennis over het verwerken …

Lees verder »

Onderbezetting is geen excuus bij de tuchtrechter

Maar liefst twee zorgverleners zijn door het Tuchtcollege berispt toen zij bleven doorwerken terwijl er sprake was van ernstige onderbezetting. Hierdoor was de kwaliteit van zorg suboptimaal. De tuchtrechter vond het gebrek aan mensen en middelen geen excuus, integendeel zelfs.Ā Hoe moeten we die uitspraken duiden tijdens de covid-19-pandemie? Welke argumenten snijden hout?Ā  Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam en het Regionaal Tuchtcollege …

Lees verder »

eBook Openbare Orde en Veiligheid

Ons werkveld om de veiligheid van de openbare orde te handhaven is continue in beweging. We hebben te maken met verharding in onze samenleving en steeds grotere maatschappelijke spanningen rondom klimaatactivisme, boerenprotesten en asielproblematiek. Burgemeesters, decentrale bestuurders en landelijke politici worden steeds meer bedreigd. En de voetbalrellen zijn de laatste tijd weer flink opgelaaid. Waarom neemt de maatschappelijke onrust in …

Lees verder »

Beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders uitgebreid

Burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders moeten hun ambt veilig kunnen uitoefenen zonder zich zorgen te maken om hun eigen veiligheid of dat van hun partner of gezin. Daarom komt minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) met aanvullende beveiligingsmaatregelen voor hun woningen. Vanaf 1 januari 2024 gaat de nieuwe Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders in. Daarin is …

Lees verder »

šŸŽ§ Podcast: georganiseerde criminaliteit in 2023

Beluister de podcast met Xander Beenhakkers, Hoofd OperatiĆ«n, Politie Eenheid Limburg. Hij deelt hierin zijn visie over het thema; georganiseerde criminaliteit in 2023. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat is volgens jou DE trend in de aanpak van ondermijning dit jaar? Je zit al heel lang in het vak. Welke ā€˜nieuweā€™ manieren van criminaliteit zie je …

Lees verder »