Polarisatie bedreigt de Nederlandse werkelijkheid

Wat opvalt uit eigen onderzoek onder jonge stedelingen is dat de groepen die op dit onderwerp keihard tegenover elkaar staan, op de beide polen van hun gelijk, in hun leven in de stad eigenlijk juist zeer vergelijkbaar zijn in zowel hun denken als hun handelen. Dr Carl H.D. Steinmetz, psycholoog en managing director van Expats & Immigrants en hoofddocent van …

Leer meer »

Maatwerk voor de massa – Fontys-voorzitter Nienke Meijer over het belang van flexibilisering

Tekst: Judie Jaspers Beeld: Wim Kluvers “Als je talentgericht wil opleiden, kijk je steeds meer naar waaraan de student behoefte heeft.” ‘’We hebben er nu voor gekozen om te starten door de bestaande systemen aan elkaar te knopen en de ondersteuning van flexibiliteit zelf in te regelen.’’ ‘Het bieden van inspirerend, uitdagend, hoogwaardig hoger beroepsonderwijs dat betekenisvol is voor de samenleving.’ …

Leer meer »

Kort probleemjongeren op uitkering

Korten op uitkeringen, zichtbare taakstraffen en beperking van gratis advocatuur. Dat stelt antropoloog en criminoloog Hans Werdmölder voor als strafmaatregelen tegen probleemjongeren. Hans Werdmölder doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar criminele allochtonen en heeft alles gezien op dit gebied. Begin jaren tachtig begon hij als jonge antropoloog met veldwerk onder probleemjongeren in de Amsterdamse Pijp. Jaren later zocht hij ze …

Leer meer »

Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school

Agressie in de klas

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor scholen. Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving …

Leer meer »

Gemeenten schieten tekort in aanpak mensenhandel

Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Tiende rapportage mensenhandel, dat recent is verschenen. Daarnaast ziet de rapporteur kansen in het betrekken van de medische beroepsgroep bij de aanpak van mensenhandel; uit haar onderzoek blijkt dat 50 procent van de medische professionals …

Leer meer »

Overheid stimuleert witwassen

De overheid is volgens Jan Brouwer medeschuldig aan de verwevenheid van onder- en bovenwereld. “Veertig jaar lang gedoogbeleid heeft een monster gecreëerd. Dat roep ik al jaren. Het is vergelijkbaar met de drooglegging in de Verenigde Staten in de jaren 20 van de vorige eeuw. Het alcoholverbod creëerde destijds een maffia. Hetzelfde heeft onze overheid geschapen met het verbod op …

Leer meer »

De Media: het instrument om jihadisme en terreur te bestrijden of juist om angst en onveiligheid te zaaien?

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 hebben onderzoekers zich massaal op het onderwerp ‘terrorisme’ gestort. De aanslagen op de ‘Twin Towers’ in New York hebben een diepe impact gehad op het onveiligheidsgevoel van de Westerse wereld. De Verenigde Staten maakte voor het eerst kennis met grootschalige terroristische aanslagen waar vele onschuldige burgers het slachtoffer van zijn geworden. Terrorisme is …

Leer meer »

Congresverslag Veiligheid in de wijk

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 2 november 2017 vond in de RAI Amsterdam tijdens Amsterdam Security het congres Veiligheid in de wijk plaats. Hier kwamen experts en ervaringsdeskundigen, werkzaam …

Leer meer »

Wie heeft er eigenlijk een probleem?

Zo op het eerste gezicht zijn we geneigd te zeggen dat mensen met verward gedrag problemen hebben. Er kunnen tenslotte allerlei oorzaken zijn voor het verwarde gedrag, uiteenlopend van alcoholisme tot dementie. Of problemen op het gebied van financiën of huisvesting. Of zijn die problemen een gevolg van… en maken ze de verwarring nog groter? Allemaal waar. Maar weten we …

Leer meer »

Voorkom dat jouw evenement een drama wordt!

Een open dag voor jouw klanten of een tent op het dorpsplein tijdens carnaval. Bijna iedere ondernemer grijpt zo af en toe de kans aan om zijn bedrijf in de schijnwerpers te zetten. Vaak zijn het evenementen die jaarlijks terugkeren, een makkie voor de organisatie dus. Of toch niet? Gert Bloemendal, risicodeskundige bij Interpolis en docent op de cursus Risicoaansprakelijkheid …

Leer meer »