Georganiseerde criminaliteit in de opsporing

Mediaberichten over politiemensen die vertrouwelijke opsporingsinformatie lekken en douaniers die betrokken zijn bij drugshandel wekken de indruk dat de georganiseerde criminaliteit een stevige vinger in de pap heeft in de Nederlandse rechtshandhaving. Maar dat valt mee, blijkt uit recent onderzoek. Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit, lector Ondermijning aan de Avans Hogeschool, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak …

Leer meer »

Hoe gingen city marketing en veiligheid samen bij Serious Request in Apeldoorn?

Afgelopen jaar vond Serious Request plaats in de binnenstad van Apeldoorn waar in een week tijd ruim 500.000 bezoekers naar toe kwamen. Dat is bijna drie keer zoveel als normaal en ook aanzienlijk meer dan er afkwamen op de voorgaande twee edities van Serious Request. “Ruim een half miljoen bezoekers, dat is veel meer dan verwacht”, zegt Nathan Stukker, wethouder …

Leer meer »

Gifted Children: the 5 Overexcitabilities from Dabrowski

Living with Intensity – a workshop by Susan Daniels, Ph.D., Professor of Educational Psychology and Counseling at California State University How do we define gifted? There are many definition but something that’s foundational: ‘A gifted individual is characterized by complexity and unique developmental trajectories.’ A definition from the Colombus Group, 1991: ‘Giftedness is asynchronous development in which advanced cognitive abilities …

Leer meer »

What do the experts say about being a gifted child?

At the Novilo Conference The World of the Gifted a panel of experts discussed different questions concerning giftedness. Attending the panel were Nielsen Pereira, Susan Daniels, Maureen Neihart and Rianne van de Ven. What is giftedness? There were four different experts with their own interpretations, but a unanimous view was that there is no singular definition. Nielson Pereira: We haven’t …

Leer meer »

Te weinig maatregelen door bedrijven bij werken met gevaarlijke stoffen

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen stellen hun medewerkers nog te vaak bloot aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW onlangs zijn bezocht nemen 33 bedrijven te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Weliswaar hebben deze bedrijven wel maatregelen genomen, maar volgens de Inspectie valt er nog veel winst te boeken in de …

Leer meer »

Regeling uitstapprogramma’s prostitutie verlengd

De Regeling uitstapprogramma’s prostituees wordt verlengd.  De huidige regeling die aan sekswerkers hulp en ondersteuning biedt als ze willen stoppen met werken in de prostitutie loopt per 1 juli 2018 af. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat gemeenten en maatschappelijke organisaties voor 1 juli 2018 verlenging voor een jaar kunnen aanvragen …

Leer meer »

Uitbreiding van de Wet Bibob versterkt aanpak ondermijnende criminaliteit

Gemeenten, provincies en het Rijk krijgen ruimere mogelijkheden om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen) dienstverlening door de overheid misbruiken om strafbare feiten te plegen. Om hun informatiepositie te versterken, mogen overheden meer eigen onderzoek doen. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een beslissing op een aanvraag voor een vergunning, subsidie of over een aanbesteding. Dit is essentieel om het ongewild faciliteren …

Leer meer »

Van gebiedsmanager naar gebiedsregisseur

De rol van gebiedsregisseur geeft ruimte aan burger, overheid en bedrijfsleven om hun rol te pakken. Als een ding helder is geworden de laatste tijd, is het dat de overheid te maken heeft met grote veranderingen. En die veranderingen maken dat de rol van diezelfde overheid verschuift. Van sturen naar begeleiden. Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld …

Leer meer »