Milieucriminaliteit: Hoorn van neushoorn, duurder dan goud of cocaïne!

Criminaliteit dat het milieu aantast. Als je iedere dag met de aanpak van ondermijnende criminaliteit bezig bent, sta je niet meer zo te kijken van nieuwe inventieve trucjes die criminelen uithalen om nieuwe markten te benutten. Toch sta ik nu wel te kijken van de extreme groei van de handel in bedreigde diersoorten (en onderdelen daarvan). Geschat wordt dat er …

Leer meer »

Specialistische defensiehulp. Grenzen tussen politie en krijgsmacht

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek door Eric Bervoets, Sander Eijgenraam, Thom Dijkhuizen en Jan van de Werken[1] voor Politie en Wetenschap naar specialistische, militaire bijstand aan de politie. Daaruit volgt dat Defensie wel vaker de politie ondersteunt bij de handhaving van de rechtsorde en naar het blijkt zelfs in toenemende mate. De uitkomsten dragen bij aan de discussie over de verhouding …

Leer meer »

Demonstreren, een schurend grondrecht?

Demonstreren is een grondrecht. In onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is het recht op demonstreren verankerd. Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten van burgers worden gerespecteerd. De burgemeester moet, met hulp van de politie, demonstraties in zijn of haar gemeente faciliteren en beschermen, zodat demonstranten hun grondrecht kunnen uitoefenen. …

Leer meer »

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het onderwijs?

Privacy is een hot item EN belangrijk om mee aan de slag te gaan in het onderwijs. Vanaf 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit geldt ook voor onderwijsinstellingen. Als zorgcoördinator krijg je te maken met de privacy van de leerlingen. Door personalisering en digitalisering van het onderwijs staan steeds meer persoonlijke gegevens online op interne servers …

Leer meer »

Is terrorisme een vorm van criminaliteit?

Het begrip ‘terrorisme’ is een controversieel begrip waar maar weinig overeenstemming over bestaat. Want wat is terrorisme nu eigenlijk? We hebben in Nederland de neiging om het fenomeen te bezien als een vorm van zware criminaliteit begaan door criminelen. Maar is dit een juiste kijk op het fenomeen? Jason Walters, ervaringsdeskundige en voormalig lid van de Hofstadgroep, docent op de …

Leer meer »

Kalifaatkinderen terug halen is eigenbelang

Wanneer we denken aan extremisme en terrorisme, denken we in de eerste plaats aan de veiligheid van onze eigen kinderen. De aanslag in Manchester bij het concert van Ariana Grande maakte pijnlijk duidelijk dat voor de hedendaagse generatie jihadi’s zelfs onschuldige kinderen niet veilig zijn. Maar er is een andere kant die minder belicht wordt: de kinderen van Nederlandse uitreizigers …

Leer meer »

Milieucriminaliteit

Een onderwerp binnen de noemer ‘ondermijnende criminaliteit’, die op de een of andere manier nog weinig aandacht lijkt te hebben binnen organisaties die zich met ondermijnende criminaliteit bezighouden (de Regionale Informatie en Expertisecentra). Maar afgelopen jaar werd het in eens weer op de kaart gezet in de landelijke media na de documentaire ‘De beerput van Nederland’. Regiseur Wilfried Koomen laat …

Leer meer »

Drones in het publieke domein

De Dikke van Dale heeft het over een drone wanneer deze op afstand bestuurd wordt en tot doel heeft om filmopnames te maken. Militaire en opsporingsdoeleinden worden genoemd als voorbeelden. De drone is onder andere ontwikkeld om de veiligheid te bevorderen. Sneller overzicht en inzicht bij verkeersongelukken, het kijken ‘behind enemy lines’ in oorlogsgebied, maar ook voor het inspecteren van …

Leer meer »