Nieuws

Integrale aanpak risicojeugd, domein overstijgend samenwerken

Door Mark Rouw, manager Jeugd bij Partners+Pröpper en docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd en Frank van Summeren, congres- en opleidingsmanager Jeugd en Veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en organisator van de landelijke studiedagen Jeugdbeleid & Jeugdcriminaliteit. Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs ...

Lees verder »

Jeugdprostitutie en loverboys, naar een totaal aanpak

Jeugdprostitutie is een veel voorkomend probleem in Nederland. Jaarlijks maken enkele honderden slachtoffers melding van misbruik en uitbuiting door loverboys. Naar verwachting is dit slechts het topje van de ijsberg.  Er bestaan talloze initiatieven voor de aanpak van loverboys, maar het is vooralsnog onduidelijk welke maatregelen in de praktijk werken. ...

Lees verder »

Nationale Politie versterking van de regierol op veiligheid?

Volgens de minister moet de landelijke organisatie van de politie leiden tot minder bureaucratie, grotere eenheid, meer professionaliteit, een betere en snellere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de politie en meer politiemedewerkers die bezig zijn met uitvoerend politiewerk. De totstandkoming van de Nationale Politie leidt volgens de minister bovendien ...

Lees verder »

Het veiligheidsbeleid is in hoge mate inconsistent

Jan Terpstra, hoogleraar Criminologie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, geeft in onderstaand interview zijn visie op de consequenties van de komst van de Nationale Politie. Veiligheid is al jaren een obsessie van de Nederlandse samenleving. Hoogleraar Jan Terpstra heeft een simpel recept. “Veel problemen zijn als ...

Lees verder »