Cursist Bedrijfskundig Zorgmanagement aan het woord

In gesprek met: Katrien Raemdonck, Manager Behandeling, Schakenbosch gesloten jeugdzorginstellingKatrien volgt de jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement 1. De GGZ heeft te maken met veel nieuw beleid en reorganisaties. Heb je wel tijd om een opleiding te volgen? “Volgens mij is de zorg een sector die steeds in beweging is, binnen de ...

Lees verder »

Docent Strategisch Management aan het woord

Aan het woord: Gert Nap docent van jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement module 1: Strategisch Managementg.nap@fontys.nl Vraag 1. Welke interessante zaken uit jouw vakgebied houden je op dit moment bezig? De (on)bruikbaarheid van het 7-S model Ik kreeg laatst een link doorgestuurd over de (on)bruikbaarheid van het 7-S model als analyse-instrument. Hugo ...

Lees verder »

Nuttige informatie voor examencommissies

  Eerder hebben we al enkele nuttige tips voor examencommissies als gevolg van de WHW aangereikt. Eén van deze tips is om goed na te denken over de informatie die u als examencommissie nodig hebt om taken goed te kunnen uitvoeren. Ook hiermee willen we u graag verder helpen. Zorg ...

Lees verder »

Vreemde Ogen Dwingen: rapport

Zoals u weet, is er veel twijfel over de validiteit van HBO-diploma's. Afgelopen jaar is door commissie Bruijn hierover advies uitgebracht. Enkele voorbeelden van dit advies: Start met gezamenlijk examineren; Maak ook externen lid van examencommissies; Werk met gecertificeerde examinatoren. Download het rapport 'Vreemde Ogen Dwingen'. Bent u verantwoordelijk voor ...

Lees verder »

Webinar mobiel leren: ervaringen van Ank Dierckx

Deelnemers van het e-learning Event mochten op 21 maart 2013 als gast deelnemen aan het webinar ‘Mobiel leren’ van opleiding Onderwijskundig e-learning ontwerper door docent @marceldeleeuwe. Hieronder lees je enkele ervaringen van deelneemster @ankdierckx over dit webinar. De opstart Het webinar wordt uitgezonden met Adobe Connect. De docent geeft eerst uitleg ...

Lees verder »

Lean denken in de zorg

Door Erik Schensema, docent Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement Wat kenmerkt de (populaire) lean literatuur? De benaderingen gaan grotendeels uit van een rationele, maakbare benadering van organisaties. Lees de meest toegepast lean methode nog eens door: 1. Bepaal waarde 2. Identificeer de waardestroom 3. Zorg dat het proces onbelemmerd doorstroomt ('flow') 4. ...

Lees verder »

Risicomanagement in de zorg

Door Erik Schensema, docent Jaaropleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement Monitoren en onder de loep nemen 'Iets' onder de loep nemen of vergroten is een vaardigheid die managers zich eigen moeten maken. Immers risicomanagement is een topic binnen de strategische bedrijfsvoering en anno 2013 van belang voor het management met een eindverantwoordelijkheid. Monitoren ...

Lees verder »