Dwingende groepsculturen

Door Frances Peters en Arjan van Dijk, beide docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen. In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief. Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt dat een deel van deze bewegingen zich schuldig maakt aan misstanden in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling, bedreiging en zedendelicten. Extremisme en …

Lees verder »

Informatie uitwisseling in de RIEC’s

georganiseerde misdaad

Door Lucien Stöpler, jurist en docent op de opleiding bibob coördinator en de cursus Big Data in het veiligheidsdomein, adviseert en traint politie, gemeenten, openbaar ministerie en RIEC’s bij het uitwisselen van informatie. RIEC revolutie! Sinds eind 2012 is er een nieuw convenant gesloten over de informatie uitwisseling omtrent specifieke en/of georganiseerde criminaliteit ten behoeve van het werk van de …

Lees verder »

Contentmarketing in het onderwijs

Inforgrapic

Jan Willem Alphenaar, marketing- en internettrendwatcher, auteur, blogger voor o.a. Marketingfacts en PowerPR. Geeft een korte preview op zijn presentatie tijdens het Congres Marketing en Communicatie in het Onderwijs. Hier spreekt hij over Contentmarketing in het onderwijs Onderwijsinstellingen vormen een belangrijke rol in onze kenniseconomie. Onderwijs voorziet in het bijbrengen van kennis, maar op welke manier kan deze kennis ingezet …

Lees verder »

Multipliers, de sleutel voor Onderwijskundig Leiderschap

multipliers

Hoe de beste leiders iedereen slimmer maken Onderwijskundig leiderschap vraagt dat jouw leiderschap aanpak bijdraagt aan betere resultaten van zowel docenten als studenten. Het leiderschapsconcept Multipliers leert je hoe je meer toegang krijgt tot de intelligentie en het potentieel van de mensen om je heen. Het leert je hoe je mensen slimmer maakt en ze meer ruimte geeft om te …

Lees verder »

Miljoenennota, de 10 grootste wijzigingen voor het sociaal domein voor u op een rij!

Nederland is nu in tijden van economische crisis gericht op herstel, gebaat bij structurele hervormingen die de basis leggen voor duurzame economische groei. Het regeerakkoord heeft dan ook o.a. geleid tot het Sociaal Akkoord en Zorg Akkoord, dat ook in 2015 verder tot uitvoer zal worden gebracht. De overheid neemt maatregelen op het gebied van zorg, om de zorg in de …

Lees verder »

Prinsjesdag: wat zijn de plannen van de regering op veiligheid?

Voor het eerst presenteert de minister van Veiligheid en Justitie op Prinsjesdag een Veiligheidsagenda. Voor de periode 2015-2018 biedt de agenda een overzicht van de doelen waarop politie en justitie zich speciaal zullen gaan richten. Maar wat zijn nu de belangrijkste plannen van de regering op het terrein van veiligheid voor de aankomende vier jaar? Het Studiecentrum voor Bedrijf en …

Lees verder »

Informatie uitwisseling in de zorg- en veiligheidsketen

Door Frank van Summeren (congres en opleidingsmanager jeugd en veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en organisator van de cursus Big Data in het veiligheidsdomein) en Peter van Dusseldorp (directeur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen) Regie voeren vereist goede informatiepositie Met de decentralisaties in het sociale domein …

Lees verder »

Big Data in het veiligheidsdomein

MOOC

Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is velen malen effectiever dan het bestrijden van incidenten. Big Data kan hier een belangrijke rol in spelen. Aan het woord zijn verschillende experts over de toepassing van Big Data om veiligheidsproblemen te voorkomen en te voorspellen. Big Data en de ontwikkeling van de informatiesamenleving Alles is meetbaar, van onze hartslag tijdens een rondje joggen …

Lees verder »

Trends in Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

crisisbeheersing

Wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het terrein van Crisisbeheersing en rampenbestrijding? En nog belangrijker: wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw organisatie? Aan het woord zijn twee experts. Crisiscommunicatie anno 2014 Crisiscommunicatie is vooral een zaak van goed luisteren. Het is primair gericht om de vragen die betrokkenen hebben te beantwoorden en mogelijke maatschappelijke onrust door een …

Lees verder »

Excellente scholen door Big Hairy Audacious Goals

samenwerkingsscholen

Door Bert Peene Het is weer al heel wat jaren gelden – tweeëndertig om precies te zijn – dat Tom Peters en Robert Waterman hun spraakmakende standaardwerk In Search for Excellence schreven. Desondanks heeft het thema ‘excellentie’ nog maar weinig aan betekenis ingeboet. Sterker nog: het belang ervan is alleen maar groter geworden, ook in het onderwijs. Scholen kunnen tegenwoordig …

Lees verder »