Projectleiden ipv lijden

 auteur: Saskia Timmer, directeur Changinghealthcare   Iedere organisatie die zich bezighoudt met eHealth implementatie heeft bepaalde doelen voor ogen. De belofte van eHealth klinkt rond de managementtafel, men spreekt over meer efficiëntie en de cliënt in regie. Op zoek naar een projectleider dus. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het feit ...

Lees verder »

eHealth: project leiden ipv lijden

Geschreven door Saskia Timmer, directeur Changinghealthcare Iedere organisatie die zich bezighoudt met eHealth implementatie heeft bepaalde doelen voor ogen. De belofte van eHealth klinkt rond de managementtafel, men spreekt over meer efficiëntie en de cliënt in regie. Op zoek naar een projectleider dus. Daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het feit ...

Lees verder »

CBP waarschuwt voor privacyrisico’s bij decentralisaties

lastige collega

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de privacyrisico’s die komen kijken bij de overheveling van taken van de overheid naar gemeenten. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor taken in het sociale domein. Hierdoor krijgen gemeenten meer gegevens van burgers te verwerken. Waardoor, volgens het CBP, risico’s ontstaan. ...

Lees verder »

Nus Waleson: breed onderwijs is beautiful

Op 1 september jongstleden is de “Wet Kwaliteit in Verscheidenheid” in werking getreden. Deze wet voorziet onder andere in een verplichte oriëntatie op een studie in het HBO. De achtergrond daarvan is de politiek, bestuurlijk en maatschappelijk breed gedragen zorg over studie uitval. De aanname is dat een goede oriëntatie ...

Lees verder »

Risico’s voor gemeenten die geen gebruik maken van de wet Bibob

  Bibob beleid Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het ...

Lees verder »