Whitepaper Leren innoveren in het beroepsonderwijs

In haar onlangs verschenen rapport pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor grote investeringen in ons onderwijs. Reden: Nederlandse bedrijven moeten steeds sneller, beter en meer innoveren om internationaal mee te blijven doen. De kenniseconomie en de noodzaak om een leven lang te leren is niet nieuw. Nieuw in ...

Lees verder »